Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Erfpachtcanon

Erfpachtcanon is de vergoeding voor het gebruik van de grond. Een vorm van huur aan de verpachter (eigenaar) van de grond.

In de erfpachtovereenkomst staat of en zo ja, welke vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de grond. De canon wordt vaak jaarlijks betaald en iedere 5 of 10 jaar herzien. De canon kan ook worden afgekocht. Dan wordt eenmalig een afkoopbedrag betaald voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend. 

De factoren die de hoogte van het canon bepalen, zijn onder andere:

  • de waarde van de in erfpacht gegeven grond;
  • het gebruik waarvoor de grond bestemd is;
  • de bedragen voor vergelijkbare erfpachtrechten;
  • de kosten van beheer en administratie.

Erfpachtcanon is aftrekbaar van de belasting, net als je de hypotheekrente. Ook de rente voor het afkopen van erfpacht is fiscaal aftrekbaar en je kunt het afkopen van je erfpachtcanon in je hypotheek meefinancieren. De rente die je betaalt voor de lening of hypotheek om het erfpachtcanon af te kopen is aftrekbaar van de belasting.

Wat gebeurt er bij overlijden? Laat je nabestaanden straks onbezorgd wonen.

De Hypotheker regelt alles rond je hypotheek bij overlijden.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak