De Hypotheker Disclaimer

De Hypotheker is een franchiseorganisatie, bestaande uit DHA (franchisegever) en bij De Hypotheker Formule aangesloten franchisevestigingen (franchisenemers). De Hypotheker houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van klanten over krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten. De Hypothekers Associatie B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24187850. DHA exploiteert als franchisegever De Hypotheker Formule.


Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door DHA met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan DHA niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door DHA zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

DHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

DHA kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 


Berekeningen

DHA stelt je op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door jou ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor jou geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. DHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.