Arbeidsmarktscan

Als je geen werkgeversverklaring kunt aanvragen, dan kan de Arbeidsscan een mogelijkheid bieden. De Arbeidsmarktscan vergroot de kansen van flexwerkers op een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Hypotheekverstrekkers kijken hiermee niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden, maar ook naar het perspectief op de arbeidsmarkt en de kans om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven.

J8a1550 Social Media

Hoe werkt het?

Het doel van de Arbeidsmarktscan is om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken wordt het maximale hypotheekbedrag voor flexwerkers bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Voor mensen zonder vast arbeidscontract was het lastig om een hypotheek af te sluiten. Zeker wanneer mensen nog geen drie jaar inkomen uit loondienst hebben of het afgelopen jaar bijvoorbeeld meer zijn gaan werken. De Arbeidsmarktscan kan hier verandering in brengen.

De Arbeidsmarktscan geeft aan hoe groot de kans is dat je de komende jaren aan het werk kan blijven. Je kansen op de arbeidsmarkt worden bepaald aan de hand van  o.a. je leeftijd, beroep, opleiding en regio en worden weergegeven met een score van 0 tot 100. Vanaf 70 punten is het perspectief positief, wordt het rapport afgegeven en kan het gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag.

Voor wie is de Arbeidsmarktscan?

De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor flexwerkers in loondienst, zoals oproepkrachten en aanvragers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Het loondienstverband wordt aangetoond via een werkgeversverklaring. De regeling is niet beschikbaar voor werknemers die werken via een uitzendbureau: zij kunnen een perspectiefverklaring aanvragen. Voorwaarde voor de arbeidsmarktscan is dat de flexwerker op het moment van de aanvraag de afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst heeft gewerkt.

Kosten scan

De kosten van de arbeidsmarktscan bedragen € 125 (2024). Je hoeft deze kosten alleen te betalen als het rapport ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de hypotheekaanvraag. 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk