Een intentieverklaring voor je hypotheek

Als je een hypotheek wil afsluiten zonder een vast contract, dan kun je aan je werkgever vragen om een intentieverklaring aan te leveren.


Wat is een intentieverklaring?

Met een intentieverklaring verklaart je werkgever voornemens te zijn om jouw tijdelijke contract bij het aflopen om te zetten naar een vast contract. Dit biedt extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker.

De intentieverklaring is onderdeel van de werkgeversverklaring, die alleen ingevuld hoeft te worden wanneer de werknemer geen vast contract heeft. De verklaring dient voorzien te zijn van een extra handtekening en wordt vaak als volgt geformuleerd: 

"Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd."


Een hypotheek zonder intentieverklaring?

Wil je werkgever geen intentieverklaring invullen? Dan kun je wellicht gebruik maken van de Inkomensbepaling Loondienst, een methode waarbij aan de hand van gegevens van het UWV een maximale hypotheek wordt vastgesteld.

Ook zonder intentieverklaring zijn er dus mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten.