Hypotheek

bij De Hypotheker

Annuïteitenhypotheek

Een hypotheekvorm waarbij je maandlasten (rente en aflossing) elke maand hetzelfde zijn.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek los je niet af, maar je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld.

Advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheek

Als je een hypotheekadviseur inschakelt voor advies en bemiddeling bij de aanschaf van een woning, dan rekent deze adviseur advies- en bemiddelingskosten. Deze kosten verschillen per aanbieder.

Bankgarantie

Een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte blijft een beperkte periode geldig. Indien je deze termijn wil verlengen, betaal je daar provisie voor.

Boeterente

Boeterente is het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer je eerder dan afgesproken je hypotheek aflost.

Boetevrije aflossing

Vrijgesteld bedrag, meestal uitgedrukt in percentage van het (oorspronkelijk) geleende hypotheekbedrag, dat jaarlijks mag worden afgelost op de hypotheek.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een geblokkeerde spaarrekening voor de aflossing van je hypotheek.

Beleggingshypotheek

Het vermogen voor de aflossing van de beleggingshypotheek wordt opgebouwd door middel van een aparte beleggingsrekening.

Bedrijfshypotheek of zakelijke hypotheek

Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek op een bedrijfspand te verkrijgen.

Crowdfunding hypotheek

Een crowdfunding hypotheek is een hypotheeksoort waarbij een deel van de hypotheek bestaat uit geld afkomstig van een institutionele investeerder (bijvoorbeeld een bank) en een deel uit crowdfunding.

Doorlopend krediet

Een leningvorm waarbij je een bepaalde opnamelimiet afspreekt. Is je saldo lager dan de limiet, dan kan je het meerdere opnemen.

Dagrente

Bij de dagrente wordt gekeken naar de rente op of rond de dag waarop jouw hypotheekakte passeert.

Dalrente

Je hebt de meeste kans op een lage rente als de dalrente wordt gehanteerd bij het passeren van de hypotheekakte.

Depotrente

Je betaalt depotrente over het bedrag van je hypotheek dat nog niet is uitbetaald aan de bouwer.

Depotrekening of bouwdepot

Vanuit de depotrekening of bouwdepot betaal je de kosten voor de bouw van je nieuwbouwwoning of voor de renovatie of verbouwing van je bestaande huis.

Execution only

Execution only betekent dat je, zonder advies van een hypotheekadviseur, zelf een hypotheek of verzekering afsluit.

Gemengde verzekering

Een verzekering die zowel bij overlijden als bij in leven zijn op de einddatum een bedrag uitkeert.

Gezondheidsverklaring

Formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheids-dekking.

Generatiehypotheek

Met een generatiehypotheek kan je familie je droomhuis helpen financieren.

Herbouwwaarde

Het (getaxeerde) bedrag dat benodigd is om een woning, die bijvoorbeeld is afgebrand, te herbouwen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die aan die verplichting zitten.

Hybride hypotheek

In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd.

Hypotheekofferte

Voordat je een hypotheek afsluit, laat je je natuurlijk eerst adviseren voordat je een offerte laat opmaken.

Hoofdsom

Een hoofdsom is het hypotheekbedrag dat bij het afsluiten van je hypotheek is verstrekt.

Hypotheek meenemen

Als je een nieuwe woning koopt, kun je ervoor kiezen om je huidige hypotheek af te lossen en een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Hypotheek vergelijken door De Hypotheker

Hypotheek vergelijken kan alleen bij een intermediair als De Hypotheker. Banken verkopen slechts hun eigen hypotheek. Wij vergelijken alle banken, ook je eigen bank.

Krediethypotheek

De krediethypotheek is een krediet met je huis als zekerheid voor de bank.

Koopsom van een woning

De koopsom van een huis is de prijs die je aan de verkoper betaalt om eigenaar te worden van het huis. In de koopsom zijn andere kosten, zoals kosten koper en notariskosten, nog niet inbegrepen.

Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing en rente in het begin hoog zijn en op het eind laag.

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek wordt er niet afgelost en wordt gebruik gemaakt van een levensverzekering of een bankspaarverzekering.

Meeneemfaciliteit

Mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere, eigen woning.

Maximale hypotheek, wat houdt dat precies in?

In 2018 kun je een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van je koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

Nabestaandenvoorzieningen

Naast de basisvoorzieningen in de Algemene Nabestaandenwet en het nabestaandenpensioen, kun je zelf voorzieningen aanvullen.

Opstalverzekering

Verzekering tegen schade aan de woning (niet aan de inboedel).

Overbruggingskrediet

Bij een overbruggingskrediet leen je tijdelijk het bedrag dat vrij zal komen uit de verkoop van je huidige woning, zodat je niet hoeft te wachten tot je huidige woning is verkocht en betaald.

Overlijdensrisicoverzekering

Verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek kan een oplossing zijn als je een nieuw huis wil kopen, maar je oude huis nog niet verkocht is.

Opeethypotheek

Een opeethypotheek is een hypotheek die je neemt op de overwaarde van je woning.

Persoonlijke lening

Leningvorm waarbij de rente en de te betalen aflossingen gedurende de looptijd min of meer vaststaan.

Projectrente

Overweeg je de aankoop van een nieuwbouwwoning, dan kom je ongetwijfeld de term projectrente tegen.

Perspectiefverklaring, flexwerken en een hypotheek

In een perspectiefverklaring wordt gekeken welk vooruitzicht een flexwerker heeft op de arbeidsmarkt. Met deze verklaring wordt het makkelijker voor flexwerkers om een huis te kunnen kopen.

Private lease auto en een hypotheek afsluiten

De invloed van een private lease auto op je hypotheek

Risicoverzekering

Een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. Meestal is dit het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Royeren van een hypotheek

Uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.

Restschuld op je hypotheek

De schuld die ontstaat wanneer je je woning verkoopt en de verkoopopbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je (aftrekbare) hypotheek.

Rentevaste periode

De afgesproken periode dat de rente gelijk blijft.

Rentebedenktijd

Mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Renteverlies tijdens bouw

Renteverlies tijdens de bouw is eigenlijk het saldo tussen de rente die je aan de hypotheekverstrekker betaalt en de rente die je ontvangt op je depotrente.

Renteopslag

Renteopslag is een verhoging van de rente. De meest voorkomende reden voor een renteopslag is de verhouding tussen schuld en waarde van het onderpand. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de renteopslag.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een kapitaalverzekering voor de aflossing van je hypotheek.

Startershypotheek

Je eerste huis kopen? De Hypotheker vertelt je meer over een startershypotheek. Of berekenen zelf online jouw maximale startershypotheek.

Taxatie van een woning

Globale waardebepaling van het huis door een (beëdigd) taxateur.

Taxatiekosten

Taxatiekosten zijn de kosten voor het objectief laten bepalen van de waarde van de woning. Het opstellen van een taxatierapport is voor het verkrijgen van een hypotheek meestal verplicht. De prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar.

Tweede hypotheek afsluiten

Een tweede hypotheek is een financiering die je bovenop je bestaande hypotheek afsluit.

Universal-Life verzekering

Verzekering opgezet vanuit het Universal-life principe waarbij de ingelegde premies worden belegd in units.

Verpanden van een hypotheek

Via hypotheekakte vastgelegde verplichting dat (bijvoorbeeld) een levensverzekering onlosmakelijk verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting.

Voorlopig koopcontract

Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.

Variabele rente

Je betaalt geen vast rentepercentage, maar een rente die per maand of kwartaal varieert.

Vaste rente

De vaste rente is de rente die in je offerte staat. Deze rente staat vast en verandert dus niet.

Verhogen van je hypotheek

Als je van plan bent een nieuw huis te kopen, kun je ervoor kiezen om je oude hypotheek met een bedrag te verhogen.

Verhuisregeling van een hypotheek

De verhuisregeling is het meenemen van de rente van je lopende hypotheek bij een verhuizing.

Verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek is geen specifieke hypotheekvorm. Het is meer de reden waarom men een hypotheek aanvraagt, namelijk om een verbouwing te financieren.

Waarborgsom

Mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een woning voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag overmaakt aan de notaris.

Woonlastenverzekering

Verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Wat is een traditionele levenhypotheek?

Bij de traditionele levenhypotheek wordt er door middel van een levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring wordt afgegeven door je werkgever. Hierin staat onder andere je jaarinkomen (gespecificeerd naar onderdeel), je dienstverband (vast of tijdelijk) en of je werkgever je bijvoorbeeld een lening heeft verstrekt.