Waarborgsom

Een waarborgsom is de mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag (tot 10 procent van de afgesproken koopsom) overmaakt aan de notaris. Dit kan ook via een bankgarantie

Bij de aankoop van je woning sluit je in eerste instantie een koopovereenkomst. Het is niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan. Dit gebeurt pas bij het ondertekenen van de notariële akte tot levering (transportakte) bij de notaris. De verkopende partij verlangt in de meeste gevallen dat jij als koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Dit geeft voor de verkoper zekerheid. 

Hoogte waarborgsom

Een waarborgsom bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen koopprijs en moet binnen twee weken na ondertekening van de koopakte worden voldaan. Deze waarborgsom kun je het beste overmaken naar de notaris. Indien de verkopende partij failliet gaat, ben jij je geld niet kwijt. 

Als je niet voldoende geld beschikbaar hebt om de waarborgsom te storten kun je ook een bankgarantie nemen.