Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Bij de aankoop van je woning sluit je een koopovereenkomst. Het is niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan. Dit gebeurt pas bij het ondertekenen van de notariële akte tot levering (transportakte) bij de notaris. De verkopende partij verlangt in de meeste gevallen dat jij als koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat je de woning ook echt gaat afnemen.

Een waarborgsom bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen koopprijs en moet uiterlijk binnen een week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden worden voldaan. Deze waarborgsom maak je over aan de notaris.

Als je niet voldoende eigen geld hebt om de waarborgsom te storten, is de bankgarantie een goed alternatief. Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als jij de verplichtingen niet nakomt. Een bankgarantie heeft als voordeel dat je je spaargeld niet hoeft  aan te spreken.

Kosten bankgarantie

Het stellen van een bankgarantie kost geld. De bank rekent meestal 1 procent van het bedrag waarvoor de bank garant staat aan kosten. Met de bank ga je een overeenkomst aan.

De koop gaat niet door?

Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkopende partij recht op de door de bank gestelde garantie. In dat geval heb je een schuld aan de bank ter grootte van de borgsom.