Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een verzekering die zowel bij overlijden als bij in leven zijn op de einddatum een bedrag uitkeert. Bij overlijden wordt meestal direct uitgekeerd.

Een gemengde verzekering keert het verzekerde bedrag uit als je op een afgesproken tijdstip in leven bent, dan wel op het moment dat je op eerder tijdstip komt te overlijden.

Bij een zuiver gemengde verzekering is het verzekerde bedrag bij leven en overlijden gelijk. In de praktijk komt ook voor dat het verzekerde bedrag bij overlijden bijvoorbeeld de helft is van het verzekerde bedrag bij leven. De gemengde verzekering keert bij voortijdig beƫindigen van de verzekering een bedrag uit: de afkoopwaarde. Deze waarde is afhankelijk van het moment waarop de verzekering is afgesloten, de verstreken looptijd van de verzekering, het opgebouwde kapitaal en de fiscale belasting.

Een gemengde verzekering wordt vaak in combinatie met een hypotheek gesloten. De gemengde verzekering wordt ook wel een hypotheekverzekering genoemd. De uitkering uit de verzekering wordt meestal gebruikt voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek. De geldverstrekker stelt meestal verplicht dat je als koper van een woning een overlijdensrisicoverzekering afsluit en een deel van de hypotheek aflost. Dit heeft te maken met het risico dat de geldverstrekker loopt: deze kan tenslotte risico lopen bij overlijden.

De premie bij een gemengde verzekering bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel.