Universal-Life verzekering

Een Universal-Life verzekering is een verzekering opgezet vanuit het Universal-life principe waarbij de ingelegde premies worden belegd in units. Die units worden weer verkocht om bepaalde dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid te financieren. Deze vorm van verzekeren kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit.

Een Universal-life verzekering is ook een beleggingsverzekering. Bij een Universal Life-verzekering worden de premies net als bij de Unit Linked-verzekeringen belegd in beleggingsfondsen. De premie wordt echter anders berekend dan bij de traditionele levensverzekering. De betaalde premies vormen een beleggingssaldo. Aan dit saldo worden risicopremies en kosten onttrokken. De premie bestaat uit:

  • Spaardeel
  • Risicodeel
  • Deel voor arbeidsongeschiktheid
  • Kostenopslag

Je kan als polishouder bij een Universal Life-verzekering kiezen welk deel van de premie aan een dekkingselement moet worden besteed. Echter, bij het ouder worden van de verzekerde persoon stijgt de premie voor het risicodeel omdat de sterftekans van die persoon toeneemt.

De uitsplitsing van de premie wekt de indruk dat je als polishouder eenvoudig kan zien waar je aan toe bent. Door de poliskosten te vergelijken, kan je voor de goedkoopste verzekeraar kiezen. Dat is echter niet het geval. Eer worden ook kosten ingehouden door slechts een gedeelte van de premie te beleggen.

Universal Life-verzekeringen maken voor de belegging van spaardelen gebruik van de Unit Linked-methode. De spaardelen worden altijd vertaald in units die worden gestort in fondsen die je als polishouder, afhankelijk van het productaanbod, zelf kan aangeven.

Premie

Periodiek, meestal maandelijks, wordt een van tevoren afgesproken premie betaald. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde, des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. 

Naarmate de verzekering langer loopt, hoeft er dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan de risicopremie over het algemeen relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het universal-life principe zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten. Dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.