Nabestaandenvoorzieningen

Natuurlijk wil je dat na je overlijden alles goed is geregeld voor je nabestaanden. Welke voorzieningen zijn er voor je nabestaanden?

 • Algemene Nabestaandenwet
  De Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan degene die achterblijft wanneer jij of je partner overlijdt. De Anw is een vangnet voor nabestaanden.

 • Nabestaandenpensioen
  Pensioenregelingen hebben een voorziening voor de nabestaande(n). Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per pensioenregeling.

 • Overlijdensrisicoverzekering
  Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert na het overlijden van de verzekerde persoon. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde voor een bepaalde einddatum komt te overlijden. De uitkering stelt je partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen. Ook kan de uitkering dienen als kapitaalsbuffer om hiermee (tijdelijk) het inkomensverlies als gevolg van het overlijden op te vangen.

 • Erfrente
  De erfrente of overlevingsrenteverzekering is een dalende of gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering die het verzekerde bedrag niet in één keer maar periodiek uitkeert tot een vooraf vastgestelde datum. Deze risicoverzekering kun je bijvoorbeeld afsluiten als je tot doel hebt om het inkomen van je nabestaanden bij je overlijden aan te vullen. De uitkering vindt plaats in de vorm van een vast bedrag dat elke maand, kwartaal, half jaar of zelfs per jaar aan je nabestaanden wordt uitgekeerd. Je verzekert dus een inkomen in de vorm van een periodieke uitkering. 

Zelf voorzieningen aanvullen

Je kunt ook zelf sparen of beleggen door bijvoorbeeld maandelijks geld opzij te zetten op een spaar- of beleggingsrekening. Het opgebouwde vermogen kunnen je nabestaanden na jouw overlijden gebruiken. Hierbij bestaat wel het risico dat het vermogen niet hoog genoeg is om de zaken voor je nabestaande voldoende te regelen. Bijvoorbeeld als je kort na de start met het sparen/beleggen al komt te overlijden en er dus nog weinig vermogen aanwezig is.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Wendy Giltay | Specialist Advieskennis Wendy is specialist advieskennis bij De Hypotheker en ondersteunt adviseurs op vakinhoudelijk niveau en de dagelijkse adviespraktijk.