Nabestaandenpensioen: alles wat je moet weten

Wat is nabestaandenpensioen?

In de meeste pensioenregelingen wordt ook een voorziening voor je nabestaanden opgebouwd. Zo’n zogeheten nabestaandenpensioen bestaat meestal uit een partnerpensioen (of weduwenpensioen) en een wezenpensioen. Wanneer jij overlijdt, ontvangen jouw nabestaanden een uitkering. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per pensioenregeling.

Recht op een nabestaandenpensioen

Ben je gehuwd of geregistreerd partner, dan heeft bij het overlijden van één van de partners, de andere partner recht op een nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen). In de meeste pensioenregelingen heeft ook de achtergebleven partner bij ongehuwd samenwonenden recht op een nabestaandenpensioen. Meestal eist de pensioenuitvoerder wel dat er een samenlevingscontract is of dat er kinderen zijn. Lees meer over samenlevingsvormen.

partnerpensioen

Partnerpensioen of weduwenpensioen?

We spreken soms ook wel over een weduwenpensioen of partnerpensioen als het gaat om een nabestaandenpensioen. Je kunt deze termen dus in principe allemaal gebruiken. 

Wezenpensioen

Naast een nabestaandenpensioen in de vorm van een partnerpensioen bestaat er ook nog een zogeheten wezenpensioen. Een wezenpensioen is een pensioenvorm die kan worden uitgekeerd als kinderen wees worden. Een kind komt in aanmerking voor een wezenpensioen als de beide ouders zijn overleden. Het komt voort uit een werkgeverspensioen en kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de voorwaarden maar in veel gevallen komt het neer op 14% van het ouderdomspensioen. De duur van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de pensioenvoorwaarden. Meestal loopt het tot het 18e, 21e of 23e levensjaar maar hier zijn soms ook uitzonderingen op.

De hoogte van het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt over het algemeen uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen. Veel pensioenregelingen gaan er bij de berekeningen vanuit dat iemand tot aan de pensioendatum in dienst zou zijn gebleven. Het pensioen dat dan bereikt zou zijn, wordt het "te bereiken ouderdomspensioen" genoemd. Het nabestaandenpensioen is meestal 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Ben je tussentijds één of meermalen van werkgever veranderd, dan bouw je over het algemeen geen volledig pensioen op. Dat heeft dan uiteraard ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt zoals al eerder gezegd meestal 14 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij volle wezen wordt dit percentage vaak verdubbeld. In sommige pensioenregelingen is het wezenpensioen niet gekoppeld aan het te bereiken ouderdomspensioen, maar aan het pensioen dat was opgebouwd tot het moment van overlijden.


Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is een vorm van inkomen. Het pensioen wordt dus opgeteld bij het inkomen van de achtergebleven partner. Over het totale inkomen moet vervolgens inkomensbelasting betaald worden. Als je benieuwd ben naar het exacte bedrag, neem dan contact op met de Belastingdienst. Ook kun je te maken krijgen met erfbelasting. Wil je weten hoe dat precies zit? Ga dan naar de website van de Belastingdienst voor meer informatie.


Nabestaandenpensioen en hertrouwen

In veel gevallen blijft het recht op nabestaandenpensioen gewoon bestaan als de achtergebleven partner hertrouwd of gaat samenwonen. Dit komt omdat het pensioen is opgebouwd via de overleden partner: een nieuwe partner staat hier los van.

Om het zeker te weten, kun je dit het beste even navragen bij het betreffende pensioenfonds, voordat je gaat samenwonen of trouwen met je nieuwe partner.

Nabestaandenpensioen en AOW

Naast het gewone partnerpensioen bieden sommige regelingen ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is speciaal voor achterblijvende partners die op het moment van overlijden van hun partner nog niet AOW-gerechtigd zijn. Zo’n tijdelijk partnerpensioen is bedoeld om het gemis aan ANW-uitkering (ook wel het ANW-hiaat genoemd) te kunnen opvangen. Op het moment dat je wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, stopt dit tijdelijke partnerpensioen. Het reguliere partnerpensioen loopt na die datum gewoon door. Zo ontvang je dus tegelijkertijd AOW en een partnerpensioen.

Wanneer stopt mijn nabestaandenpensioen?

Wanneer het nabestaandenpensioen stopt, ligt aan de voorwaarden. Soms worden toeslagen tijdelijk uitgekeerd, bijvoorbeeld tot de 65 jaar, omdat de belastingtarieven lager zijn na die leeftijd. Het wezenpensioen wordt tot een bepaalde leeftijd uitgekeerd, meestal tot 18, 21 of 23 jaar.

Kan nabestaandenpensioen ook levenslang zijn?

Een nabestaandenpensioen in de vorm van een partnerpensioen is een pensioen dat in Nederland levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden deelnemer van een pensioenfonds. Als het gaat om een ANW-uitkering dan stopt de uitkering als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.