Nabestaandenpensioen en je hypotheek

Wat is nabestaandenpensioen?

In de meeste pensioenregelingen wordt ook een voorziening voor je nabestaanden opgebouwd. Het nabestaandenpensioen bestaat meestal uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Wanneer jij overlijd, ontvangen jouw nabestaanden een uitkering. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per pensioenregeling.

Recht op een nabestaandenpensioen

Ben je gehuwd of geregistreerd partner, dan heeft bij het overlijden van één van de partners, de andere partner recht op een nabestaandenpensioen. In de meeste pensioenregelingen, heeft ook de achtergebleven partner bij ongehuwd samenwonenden recht op een nabestaandenpensioen. Meestal eist de pensioenuitvoerder wel dat er samenlevingscontract is of dat er kinderen zijn. Lees meer over samenlevingsvormen.

De hoogte van het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt over het algemeen uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen. Veel pensioenregelingen gaan er bij de berekeningen vanuit dat iemand tot aan de pensioendatum in dienst zou zijn gebleven. Het pensioen dat dan bereikt zou zijn wordt het "te bereiken ouderdomspensioen" genoemd. Het nabestaandenpensioen is meestal 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Ben je tussentijds één of meermalen van werkgever veranderd, dan bouw je over het algemeen geen volledig pensioen op. Dat heeft dan uiteraard ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt meestal 14 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij volle wezen wordt dit percentage vaak verdubbeld. In sommige pensioenregelingen is het wezenpensioen niet gekoppeld aan het te bereiken ouderdomspensioen, maar aan het pensioen dat was opgebouwd tot het moment van overlijden.


Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is een vorm van inkomen. Het pensioen wordt dus opgeteld bij het inkomen van de achtergebleven partner. Over het totale inkomen moet vervolgens inkomensbelasting betaald worden. Als je benieuwd ben naar het exacte bedrag, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wanneer stopt mijn nabestaandenpensioen?

Wanneer het nabestaandenpensioen stopt, ligt aan de voorwaarden. Soms worden toeslagen tijdelijk uitgekeerd, bijvoorbeeld tot de 65 jaar, omdat de belastingtarieven lager zijn na die leeftijd. Het wezenpensioen wordt tot een bepaalde leeftijd uitgekeerd, meestal tot 21 of 23 jaar.

Nabestaandenpensioen en hertrouwen

In veel gevallen blijft het recht op nabestaandenpensioen gewoon bestaan als de achtergebleven partner hertrouwd of gaat samenwonen. Dit komt omdat het pensioen is opgebouwd via de overleden partner: een nieuwe partner staat hier los van.

Om het zeker te weten, kun je dit het beste even navragen bij het betreffende pensioenfonds, voordat je gaat samenwonen of trouwen met je nieuwe partner.

Het ANW-hiaat

Voor 1996 was de overheidsvoorziening voor nabestaanden en wezen geregeld via de AWW (Algemene Weduwen en wezen Wet). Bij de vervanging van deze wet door de ANW, is de regeling sterk versoberd. Deze versobering staat bekend als het ANW-hiaat. Sommige pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om dit gat (vrijwillig) te dichten.