Pensioen via je werkgever

Via je werk bouw je pensioen op: het werkgeverspensioen. Dit is een aanvulling op je AOW. Je werkgever betaalt vaak mee aan deze regeling. Het komt voor dat werkgever en werknemer ieder de helft betalen. Je eigen bijdrage wordt op je bruto salaris ingehouden.

Pensioenregeling

Ben je net in dienst, dan krijg je te horen of er een pensioenregeling is. Als er een regeling is, informeert de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de verzekeraar) je binnen drie maanden over de regeling. Ook stuurt ze jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO): een overzicht van je pensioenopbouw tot nu toe. Zijn er zaken onduidelijk, vraag dan om meer uitleg.

Pensioenregeling en je AOW

Je pensioenregeling houdt rekening met je AOW-uitkering. Daarom bouw je meestal geen pensioen op over je hele salaris. Er wordt een bedrag van je salaris afgetrokken. Deze aftrek heet franchise. Vaak is het franchisebedrag afgeleid van de AOW.

Je salaris min de franchise heet de pensioengrondslag. Van deze pensioengrondslag wordt uitgegaan bij de opbouw van je pensioen.

In een pensioenregeling is het franchisebedrag voor iedereen gelijk. Maar niet iedere pensioenregeling maakt gebruik van hetzelfde franchisebedrag. Hoe hoger de franchise is, hoe lager je pensioenopbouw. Ga dus na hoe dat in jouw geval is.

Bekijk je pensioenregeling kritisch. Bouw je voldoende pensioen op voor je toekomstige levensstijl na je pensioen? Is alles goed geregeld? Er zijn mogelijkheden om je pensioen aan te vullen