Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Welke samenlevingsvormen bestaan er?

Nederland kent verschillende samenlevingsvormen. Zo is er naast het huwelijk ook het geregistreerd partnerschap. Of jullie kiezen om te gaan samenwonen met of zonder samenlevingscontract.

Vaak spelen emotionele motieven een rol bij de keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm. Dat is natuurlijk prima. Maar de keuze die je maakt heeft wel gevolgen voor de manier waarop je te maken krijgt met de fiscus, het erfrecht en je pensioenuitvoerder. Sta dus eens stil bij de consequenties van de gekozen samenlevingsvorm. 

Huwelijk
Lange tijd was het huwelijk de enige samenlevingsvorm die wettelijk geregeld was. Er is dan ook veel bij wet geregeld over belastingen, erfrecht en pensioenen. Al deze regels en wetten treden automatisch in werking wanneer je trouwt in gemeenschap van goederen. Wil je afwijken van de algemene regels, dan kun je bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opmaken.

Geregistreerd partnerschap
Voor deze samenlevingsvorm gelden praktisch dezelfde wettelijke bepalingen als voor gehuwde partners. Zoals de gemeenschap van goederen. Wil je hiervan afwijken, dan kun je zogenaamde partnerschapvoorwaarden laten opmaken.

Samenwonen met contract
Rondom 'samenwonen' is er in de wet nauwelijks iets geregeld. Met name op het gebied van erfrecht kan dat ingrijpend zijn. Samenwonenden erven niet automatisch van elkaar, al zou je dat misschien wel willen. De meeste pensioenfondsen erkennen een partner bij het nabestaandenpensioen alleen als er een samenlevingscontract is. Door zo'n contract op te stellen kun je een aantal belangrijke zaken goed regelen.

Samenwonen zonder contract
Samenwonen zonder contract is de meest vrijblijvende manier van samenleven. Voor sommige mensen is dat juist prettig, maar realiseer je wel dat er wettelijk echt niets geregeld is. Bij overlijden van één van de partners gaat bijvoorbeeld het huis naar de familie van de overledene en niet naar de overgebleven partner. Ook heb je geen recht op nabestaandenpensioen.

Samenwonen of trouwen? Dit kan jullie hypotheek beïnvloeden.

De Hypotheker regelt alles rond jullie hypotheek, van samenlevingsvormen tot fiscale regelingen.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak