Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Je kunt op twee manieren in het huwelijk treden. Jullie trouwen in gemeenschap van goederen. Dan hebben jullie geen speciale afspraken gemaakt. Doen jullie dit wel, dan spreek je van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden. Je legt afspraken vast over eigendomsverhoudingen in een notariële akte.

Voorwaarden en het huwelijk

Trouwen op huwelijkse voorwaarden houdt in dat het totale vermogen van jullie beiden niet automatisch in de huwelijksgemeenschap wordt ingebracht. Jullie maken afspraken over welk gedeelte van het vermogen aan wie toebehoort. Vaak wordt het vermogen in drieën gesplitst: een vermogen voor jou, je partner en een gemeenschappelijk vermogen. De voorwaarden leg je vast in een notariële akte.

Heeft een van jullie een eigen bedrijf? Dan komt het vaak voor dat er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Zo laat je de ander niet opdraaien voor de schulden, mocht je bedrijf failliet gaan.

Vermogen en schulden

Heb je een aanzienlijk vermogen opgebouwd voordat je ging trouwen? Dan kan je hiervoor ook afspraken laten vast leggen in de huwelijkse voorwaarden. Hiermee voorkom je dat bij een eventuele scheiding de helft van het vermogen naar de ander gaat.

Bij huwelijkse voorwaarden blijf je als echtgenoot apart van elkaar verantwoordelijk voor je eigen schulden. Bij betalingsproblemen kan de schuldeiser zich niet verhalen op jouw partners vermogen. Wel kan een schuldeiser zich verhalen op een eventueel aanwezig gemeenschappelijk vermogen.

De notaris

De notaris maakt de huwelijkse voorwaarden op. Dit kan zowel voor als tijdens het huwelijk. Wil je de gemeenschap van goederen tijdens jullie huwelijk wijzigen in huwelijkse voorwaarden, dan heb je hier geen toestemming nodig van een rechter. Maar voor het maken van de voorwaarden tijdens het huwelijk gelden wel extra regels. Je moet dan een akte van verdeling laten opstellen.

In deze akte komt dan te staan welke bezittingen naar welke echtgenoot gaan. Het slechts opmaken van huwelijkse voorwaarden verandert niets voor al bestaande schulden. Hier moet je aanvullende regelingen voor laten opstellen met onder meer de bestaande schuldeisers. 

Door deze extra formaliteiten en de extra akten is het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk duurder dan het maken van huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het huwelijk.

Wat kan je vastleggen in de huwelijkse voorwaarden?

Je legt vast:

  • of de boedelmenging geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten;
  • hoe het tijdens het huwelijk toegenomen vermogen wordt verdeeld.

Algehele uitsluiting van boedelmenging wordt ‘koude uitsluiting’ genoemd. Beperkte boedelmenging heet ‘gedeeltelijke uitsluiting’ of ‘beperkte gemeenschap’.

Hiernaast kun je door huwelijkse voorwaarden ook:

  • vastleggen hoeveel ieder gaat bijdragen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding;
  • regelen hoe je jullie privévermogen willen verdelen bij ontbinding van het huwelijk door overlijden of echtscheiding;
  • fiscale claims omzeilen, bijvoorbeeld de heffing als een van jullie komt te overlijden.

Verrekenbedingen

Je kunt in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opnemen. Hierbij leg je vast hoe jullie de toename van jullie privévermogen wensen te verdelen. Dit kan zijn via een periodiek of een finaal verrekenbeding.

  • Periodiek: er vindt een periodieke afrekening plaats over twee privévermogens. Ieder van jullie krijgt dan steeds aan het eind van een bepaalde periode een even grote aanspraak op het zogenaamde overgespaarde inkomen. Datgene wat de ander tekort komt, blijft zijn schuld. Deze onderlinge afspraak is vooral wenselijk wanneer alleen een van jullie eigen inkomsten heeft en de ander periodiek in de inkomsten wil laten delen.
  • Finaal: jullie spreken met elkaar af dat jullie inkomsten en lasten niet eerder verrekenen dan bij overlijden. Verrekening betekent in dit geval dat de langstlevende een vordering krijgt op de nalatenschap. Deze vordering bedraagt de helft van het saldo van de nalatenschap.

Scheiding en overlijden

Na een scheiding is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen schulden. Daarnaast ben je als echtpaar hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdens het huwelijk gemaakte gemeenschappelijke schuld en schulden die zijn voortgekomen uit een overeenkomst, zoals jullie hypotheek. Voer je geen verrekenbeding uit tijdens jullie huwelijk, dan kan de verdeling bij een scheiding plaatsvinden alsof jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen.

Na een beëindiging van het huwelijk door overlijden worden de bezittingen en schulden verdeeld volgens de huwelijkse voorwaarden.