Hypotheek aanpassen

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een ongeval of gebreken niet meer in staat bent om zelfstandig in je inkomen te voorzien.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Er zijn diverse varianten mogelijk.

Boedelverdeling

Tijdens een relatie bouw je gemeenschappelijke bezittingen op. Gaan jullie uit elkaar, dan moeten deze worden verdeeld.

Extra aflossen op je hypotheek

Heb je spaargeld over of bijvoorbeeld een erfenis of schenking ontvangen? Dan kun je extra aflossen op je hypotheek; eenmalig een groot bedrag of een aantal kleinere aflossingen over een bepaalde periode.

Gouden handdruk of transitievergoeding

Schadeloosstelling voor een werknemer als het dienstverband voortijdig wordt beëindigd buiten de schuld van de werknemer om.

Kinderalimentatie

Deel van de alimentatie dat specifiek bedoeld is voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen.

Rentemiddeling

Profiteer van de lage hypotheekrente via rentemiddeling

Spaarpolis

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing via een spaarpolis, ook wel spaarverzekering of kapitaalverzekering genoemd.

Scheiden met een koophuis

Wat doen we met ons koophuis na de scheiding?

Samenwonen

Jullie willen samenwonen. Er kunnen zich meerdere situaties voordoen.

Testament

In een testament leg je vast wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden.

Tenaamstelling van je hypotheek

Ga jullie samenwonen of juist uit elkaar? Dan zal de tenaamstelling van jullie hypotheek aangepast moeten worden.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Wanneer je trouwt op huwelijkse voorwaarden, dan laat je speciale afspraken over eigendomsverhoudingen vastleggen in een notariële akte.

WW-uitkering

De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers in loondienst die werkloos worden.

Werkloosheid, voorzieningen en pensioen

Je komt niet alleen zonder inkomen te zitten als je baan wegvalt; ook je pensioenopbouw wordt hierdoor aangetast.