Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. Je bent vrij samen met je ex afspraken te maken over de duur en de hoogte. Belangrijk is dat je deze op de juiste wijze vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Slaag je er niet in samen afspraken te maken over alimentatie, dan zal de rechter deze voor je vaststellen.

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd. De maximale termijn voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde het huwelijk vijf jaar of korter en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken? Dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij scheidingen uitgesproken voor 1 juli 1994, geldt nog een maximale termijn van 15 jaar.

De hoogte van de alimentatie
Regel je de alimentatie via de rechtbank, dan wordt de hoogte van de alimentatie door de rechter vastgesteld. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in staat is om voor een inkomen te zorgen. Vaak zijn de inkomensverhoudingen scheef, omdat één van beide partners de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen. Verder wordt ook gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk en naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt een apart bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld.Alimentatie en de fiscus

Betaalde alimentatie aan de ex-partner is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ontvang je alimentatie, dan moet je daar juist belasting over betalen. Alimentatie voor de kinderen is in principe niet fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden kun je, afhankelijk van de leeftijd van het kind, wel een bedrag aftrekken. Alimentatie en levensverzekering
Heb je recht op alimentatie, dan is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten. Mocht je ex-partner komen te overlijden, dan stoppen de alimentatiebetalingen immers. Onder bepaalde voorwaarden kun je wel in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet (ANW).

Alimentatie en gevolgen

Krijg je te maken met alimentatie? Dan heeft dat de nodige gevolgen voor je financiële huishouding. Laat onze adviseur de gevolgen voor je doorrekenen.

Gaan jullie uit elkaar? We geven je weer grip op je financiële situatie.

De Hypotheker regelt alles rond je hypotheek ná de breuk.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak