Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het deel van de alimentatie dat specifiek bedoeld is voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Er gelden andere regels dan bij alimentatie voor de ex-partner.

Vaak wonen kinderen na een scheiding bij één van de ouders. Als je de niet-verzorgende ouder bent, is het verplicht om financieel (alimentatieplichtig) voor hen te blijven zorgen. Dit gebeurt door betaling van een geldbedrag: kinderalimentatie.

Als er eenmaal een alimentatiebedrag overeen is gekomen of is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kun je onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Maak je hier geen aparte afspraken over, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie.

Duur alimentatie

Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan je kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Als een kind 18 wordt, blijft het zijn recht behouden op kinderalimentatie tot het 21e jaar. De alimentatie dient rechtstreeks uitbetaald te worden aan het kind, tenzij het kind zelf anders besluit.

De hoogte van de alimentatie

Regel je de alimentatie via de rechtbank, dan wordt de hoogte van de alimentatie door de rechter vastgesteld. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in staat is om voor een inkomen te zorgen. Vaak zijn de inkomensverhoudingen scheef, omdat één van beide partners de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen. Verder wordt ook gekeken naar de levensstandaard tijdens het huwelijk en naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt een apart bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld.

Belangrijk bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De rechter stelt de hoogte vast in drie stappen:

  • stap 1: vaststellen van de kosten van een kind;
  • stap 2: vaststellen van het gezinsinkomen;
  • stap 3: vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Per 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget meegenomen in de draagkrachtberekening. Hierdoor wordt het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen lager. Gebleken is dat de kosten van minderjarige kinderen, afhangt van het aantal kinderen bij een bepaald gezinsinkomen. De rechter zal nooit meer alimentatie laten betalen, dan het inkomen toestaat. In de praktijk gaan kinderen er vaak op achteruit.

De alimentatie betalende ouder komt vanaf 1 april 2013 in aanmerking voor een zorgkorting van 15, 25 of 35 procent. De zorgkorting vervangt de omgangskosten van 5 euro per dag zoals die eerder in de aanbevelingen waren opgenomen. Of je in aanmerking komt voor de zorgkorting hangt af van jouw draagkracht. De hoogte van de korting is afhankelijk van de hoogte van de behoefte.

Alimentatie voor de kinderen is in principe niet fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden kun je, afhankelijk van de leeftijd van het kind, wel een bedrag aftrekken. 

Alimentatie en levensverzekering

Heb je recht op alimentatie, dan is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten. Mocht je ex-partner komen te overlijden, dan stoppen de alimentatiebetalingen immers. Onder bepaalde voorwaarden kun je wel in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet (ANW).