Algemene Nabestaandenwet (Anw)

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een sociale voorziening die onder voorwaarden een basisuitkering verstrekt aan degene die achterblijft wanneer jij of je partner overlijdt.

 

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer ben je nabestaande?

Je bent een nabestaande als je de partner bent van iemand die is overleden of een volle wees en nog geen zestien jaar. Je bent partner als je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwoont en een samenlevingscontract hebt.

Wanneer krijg je Anw?

Net als de AOW is de Algemene nabestaandenwwet (Anw) een volksverzekering en geldt dus voor alle inwoners van Nederland. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering. Je hebt recht op een Anw-uitkering als je:

 • voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt bent, of
 • een eigen kind, pleeg- of stiefkind onder de achttien jaar verzorgt.

Voorwaarden Anw-uitkering

Je ontvangt een volledige nabestaandenuitkering als je geen andere inkomsten hebt. Heb je die wel, dan bepaalt het soort inkomen of deze helemaal, gedeeltelijk of niet worden afgetrokken van je uitkering. Op een wezenuitkering hebben anderen inkomsten geen invloed. 

De volgende inkomsten worden niet gekort:

 • een aanvullend nabestaandenpensioen dat je ontvangt van een pensioenfonds of verzekering;
 • een nabestaandenpensioen dat je ontvangt uit een lijfrente van je partner;
 • rente;
 • dividend;
 • spaartegoeden.

Inkomsten die je nabestaandenuitkering wél beïnvloeden en gedeeltelijk worden afgetrokken, zijn:

 • inkomen uit loondienst;
 • winst uit een eigen bedrijf;
 • inkomen uit (vervoegd) pensioen.

Deze inkomsten worden volledig afgetrokken van je nabestaandenuitkering:

Hoogte nabestaandenuitkering 2024 

De hoogte van de nabestaandenuitkering wordt als volgt vastgesteld:

 • 50 procent van het minimumloon wordt buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat € 939,41 van je bruto inkomen niet wordt meegenomen;
 • Twee derde van al je bruto inkomen boven € 939,41 wordt afgetrokken van de uitkering;
 • Verdien je meer dan circa € 3.175 bruto per maand, dan ontvang je helemaal geen uitkering.

Anw-uitkering berekenen

Je kunt de Anw bedragen in jouw situatie berekenen aan de hand van dit rekenvoorbeeld.

Stel, je verdient € 2.400 per maand. De eerste € 939,41 telt niet mee. Er blijft € 1.460,59 over. Twee derde daarvan is € 973,33. Dit bedrag wordt afgetrokken van je maximale Anw-uitkering van € 1.493,51 (exclusief vakantiegeld en tegemoetkomingen). Je uitkering is dan dus € 520,18 (€ 1.493,51 - € 973,33).

Wanneer krijg je geen nabestaandenuitkering?

In deze gevallen heb je geen recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet:

 • je krijgt al een uitkering van circa € 1.350 of meer;
 • je partner overleed (zoals verwacht) binnen één jaar aan een ziekte die hij of zij al had toen je trouwde of ging samenwonen;
 • je partner overleed (zoals verwacht) binnen één jaar aan een ziekte die hij of zij al had toen hij of zij in Nederland kwam werken of wonen;
 • je hebt je partner om het leven gebracht of daaraan meegeholpen;
 • je zit in de gevangenis.

Wanneer stopt de Anw?

De Anw-uitkering stopt als je opnieuw trouwt of gaat samenwonen, je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zodra je jongste kind achttien jaar is geworden. Het is mogelijk dat de uitkering weer wordt hervat, nadat deze door een van deze omstandigheden werd stopgezet: 

 • je was minstens 45 procent arbeidsongeschikt;
 • je verdiende te veel;
 • je woonde korter dan zes maanden samen.  

Anw bij wonen in het buitenland

Als je partner op de dag van overlijden buiten Nederland woonde of werkte, was hij of zij mogelijk niet verzekerd voor de Anw. Je ontvangt toch een gedeeltelijke nabestaandenuitkering als:

 • je partner in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt;
 • je partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een EU-land (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte), of een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten;
 • je voldoet aan de voorwaarden om een nabestaandenuitkering te ontvangen.

De hoogte van je Anw-uitkering hangt af van het aantal jaren dat je partner in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Hoe meer jaren, hoe hoger de Anw-uitkering.

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Wendy Giltay | Specialist Advieskennis Wendy is specialist advieskennis bij De Hypotheker en ondersteunt adviseurs op vakinhoudelijk niveau en de dagelijkse adviespraktijk.