WW-uitkering

De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers in loondienst die werkloos worden. Wil je voor deze uitkering in aanmerking komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering wanneer:

  • Je buiten je eigen schuld werkloos raakt;
  • Je meer dan vijf uur per week aan werk verliest;
  • je minimaal 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt.

Ook mag het niet aan jou liggen dat je bent ontslagen. Je krijgt namelijk geen uitkering als je gedrag aanleiding is voor ontslag op staande voet. Naast deze voorwaarden, zijn er nog talloze uitzonderingen, aanvullingen en beperkingen. Daarom is het verstandig om je tijdens een ontslagprocedure bij te laten staan door een specialist op het gebied van arbeidsrecht.

Duur WW-uitkering

De uitkering duurt minimaal drie maanden. Houd er rekening mee dat je sinds juli 2015 na zes maanden in principe elke baan in heel Nederland moet accepteren.

De daadwerkelijke duur van de uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Op de website van het UWV vind je meer informatie over de uitkering en arbeidsverleden. Kies na het inloggen met je DigiD voor de optie ‘Persoonlijke gegevens’ en vervolgens ‘Arbeidsverleden controleren’.

Afbouw maximale duur

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden. Dit gebeurt met één maand per kwartaal. Vanaf april 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden.

Word je werkloos in de periode: Dan heb je recht op een WW-uitkering van maximaal:
oktober 2018 t/m december 2018 26 maanden
januari 2019 t/m maart 2019 25 maanden
vanaf 1 april 2019 24 maanden

Naast de afbouw van de maximale uitkering is ook de opbouw van WW-rechten per 2016 aangepast. Tot en met 2015 ontving je voor elk jaar arbeidsverleden één maand WW met een maximum van 38 maanden.

Vanaf 1 januari 2016 bouw je als werknemer in de eerste 10 jaar van je loopbaan één maand WW-recht op per gewerkt jaar. Daarna bouw je nog maar een halve maand WW-recht op per gewerkt jaar. De WW-rechten die je al hebt opgebouwd vóór 2016 blijven tellen voor één maand.

Hoogte WW-uitkering

Een WW‑uitkering is de eerste twee maanden 75% van je laatstverdiende loon en vervolgens 70% van je laatstverdiende loon. Daarbij geldt dat je over het loon boven circa 55.925 euro geen uitkering ontvangt. Een maximale WW‑uitkering is dus ongeveer 39.615 euro per jaar (cijfers januari 2019).

Na een WW-uitkering

Als je WW-uitkering stopt en je inkomen of eigen middelen is niet voldoende om in je levensonderhoud te voorzien, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een (tijdelijke) bijstandsuitkering. Hierbij wordt gekeken naar je totale gezinsinkomen en wordt je huis als vermogen gezien.