Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. In plaats van trouwen kan je ook kiezen voor geregistreerd partnerschap. Het op deze wijze registreren van het samenwonen geeft vrijwel dezelfde rechten en plichten als het huwelijk. Met een geregistreerd partnerschap leggen je partner en jij jullie relatie officieel vast bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap zijn:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je mag niet tegelijkertijd getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander;
  • als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator of de kantonrechter;
  • ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen mogen niet met elkaar een geregistreerd partnerschap sluiten.

Rechten en plichten

Als je een geregistreerd partnerschap hebt, mag je elkaars achternaam gebruiken. Als je officiële stukken invult, moet je wel je eigen achternaam gebruiken. Bijvoorbeeld bij een belastingaangifte.

Bij geregistreerd partnerschap wordt je familie aangetrouwde familie. Dat wordt ook wel aanverwanten genoemd. Aangetrouwde familie hebben andere rechten dan als je gewoon samenwoont. Zij hoeven bijvoorbeeld in een rechtszaak niet altijd te getuigen tegen je.

Bij het nemen van bepaalde beslissingen heb je elkaars toestemming nodig om beslissingen te nemen. Als je het huis wilt verkopen of als je iets koopt op afbetaling dan heb je elkaars toestemming nodig. De woning die als gezamenlijk hoofdverblijf voor jou en je partner geldt mag niet zonder toestemming van jou of je partner worden verkocht, beleend of verzwaard met een beperkt recht zoals een hypotheek.

Een plicht net zoals bij het huwelijk is bij geregistreerd partnerschap de onderhoudsplicht. Je moet elkaar onderhouden en samen de kosten van het huishouden betalen. Het is mogelijk om in de partnerschapvoorwaarden andere afspraken af te spreken.

Bij geregistreerd partnerschap is het vermogen en de bezittingen van jullie samen, tenzij je geen andere afspraken maakt bij de notaris. Je erft bij overlijden van je partner bij geregistreerd partnerschap automatisch van elkaar.

Bij het krijgen van een kind krijg je alleen als moeder automatisch een familierechtelijke band met het kind. Als vader kan je een familierechtelijke band met het kind krijgen door het te erkennen of te adopteren. Hierdoor krijg je automatisch het gezag over het kind.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Tot voor kort gold dat het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap een kind geboren in een huwelijk van een man en een vrouw automatisch beide echtgenoten als ouder krijgt, maar bij een geregistreerd partnerschap niet. De vader diende het kind officieel te erkennen en het ouderlijk gezag aan te vragen. Vanaf 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Ook ouders die vóór de geboorte of adoptie van hun kind een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen dan automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. Bovendien wordt de vader dan 'juridische vader'. Gaat een alleenstaande moeder een geregistreerd partnerschap aan met een (nieuwe) partner, dan geldt nog wel dat het kind door de nieuwe ouder erkent moet worden en het ouderlijk gezag moet worden aangevraagd. Anders kan de nieuwe ouder niet als wettelijk vertegenwoordiger voor het kind optreden.

Een groot verschil is nog steeds dat een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om kan eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet je altijd naar de rechter.

Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. Wanneer twee mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Geregistreerd partnerschap veranderen in een huwelijk

Je kunt een geregistreerd partnerschap veranderen in een huwelijk, andersom niet. Hiervoor moet je naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar maakt een akte van omzetting. De omzetting komt in het register van huwelijken. Het omzetten heeft meestal geen gevolgen voor jouw situatie.


Beëindigen geregistreerd partnerschap

Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap hoef je alleen naar de rechter als je kinderen jonger dan 18 jaar hebt. Als je geen kinderen hebt, hoef je niet naar de rechter. Bij de notaris maak je een overeenkomst op, waarin staat dat je het geregistreerde partnerschap wilt beëindigen. Ook wordt hierin de verdeling opgenomen over belangrijke zaken, zoals spullen, eventuele alimentatie, het huis en verdeling van pensioen. Het geregistreerde partnerschap eindigt als de notaris de verklaring doorgeeft aan de burgerlijke stand.