Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen samenwonenden waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van (toekomstige) inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden als je uit elkaar gaat of één van beiden komt te overlijden.

Een samenlevingscontract sluit je samen met je partner af als je gaat samenwonen. In het contract neem je op hoe de situatie bij leven is. Hierin wordt de verdeling van eigendommen opgenomen, wie welke kosten draagt en wat de gevolgen zijn bij beëindiging van de samenleving. Wat er in het samenlevingscontract komt bepaal je zelf. De wet schrijft geen verplichte onderdelen voor. Een samenlevingscontract wordt in de meeste gevallen opgesteld door een notaris. Op zoek naar een notaris tegen een scherp tarief? Lees over onze Jazeker Notarisservice. Hiervoor werken we samen met Nationale Notaris, een landelijke keten van notariskantoren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een samenlevingscontract zijn:

  • je moet 18 jaar of ouder zijn
  • je mag niet onder curatele staan
  • je moet je houden aan de regels van de wet

Overlijden

Een samenlevingscontract is bij overlijden van je partner ook van belang, omdat ongehuwd samenwonenden niet automatisch van elkaar erven.  Als je geen samenleveningscontract hebt afgesloten en je partner komt te overlijden, dan hebben de nabestaanden van jouw partner recht op de helft van het geld dat vrijkomt bij verkoop van jullie woning. Als de erfgenamen dit ook daadwerkelijk opeisen, kan dit betekenen dat jijzelf op straat komt te staan. 

In een samenlevingscontract wordt dit voorkomen door een verblijvings- of overnemingsbeding. Deze bedingen zorgen ervoor dat alle gezamenlijke gekochte goederen, zoals de eigen woning, door de langslevende partner kan worden afgenomen. 

Kinderen

Als je kinderen krijgt met je partner is dit anders dan bij geregistreerd partnerschap of gehuwden. Bij een samenlevingscontract is de vrouw de moeder van het kind en de man kan het kind erkennen en is dan de vader. Als vader heb je bij een samenlevingscontract niet automatisch het gezag. Samen met de moeder kan de vader het gezag aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Als de moeder dit niet wil, dan kan de vader het gezag aan vragen bij de rechter. 

Wijzigen of beëindigen

Het samenlevingscontract mag je altijd veranderen. Daarvoor ga je opnieuw naar de notaris. Over de veranderingen dien je het samen met je partner eens te zijn. Het contract mag je ook altijd beëindigen. Het beëindigen van het contract gebeurt vrijwel altijd omdat je de relatie wilt beëindigen. Hiervoor hoef je niet naar de notaris. 

Kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract

De kosten voor het opstellen van een samenlevingscontract hangt af van de tijd die de notaris nodig heeft. Dit hangt weer af van de complexiteit van het contract, de hoeveelheid vragen aan de notaris en hoe vaak je het contract wilt aanpassen. Noteer voorafgaand aan het gesprek met de notaris jouw wensen en vragen. Dit bespaart voor jezelf tijd en kosten.