Huis kopen

Bouwrente bij nieuwbouw

De rente die je betaalt ten behoeve van een huis, dat nog gebouwd moet worden.

Executiewaarde

De getaxeerde waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Energielabel

Het energielabel informeert over het energieverbruik van een woning.

Een huis kopen met of zonder aankoopmakelaar?

Een huis kopen is een spannend proces en een flinke investering. Veel mensen schakelen daarbij de hulp in van een professional: een aankoopmakelaar. Wat zijn de voor- en de nadelen van zo'n makelaar en wat kost het ongeveer? Wij zetten alle informatie over aankoopmakelaars voor je op een rijtje.

Een nieuwbouwwoning kopen

Hypotheekgever

Degene die de onroerende zaak als onderpand aanbiedt (de huiseigenaar of geldnemer).

Hypotheeknemer

Degene die de onroerende zaak als onderpand aanvaardt (de hypotheekinstelling of geldgever).

Hypotheekregister

Een door het Kadaster gevoerde openbare administratie waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd.

Hypothecaire inschrijving

Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan.

Hypotheekakte

Gegevens en bepalingen van je hypotheek staan in de hypotheekakte. Dit is de overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling, opgesteld door de notaris. Aan het opstellen van een hypotheekakte zijn kosten verbonden.

Hypotheek afsluiten: waar let je op?

Als je je droomhuis hebt gevonden, is het belangrijk om goed na te denken over de manier waarop je je huis gaat financieren.

Huis kopen: stappenplan

Je bent op zoek naar een huis. De Hypotheker legt je uit wat er komt kijken bij het kopen van een woning.

Inboedelverzekering

Verzekering tegen brand en andere schadedekkingen van roerende zaken.

Instaprente

De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Kosten koper (k.k.) 2021

Kosten koper, afgekort k.k., zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. Denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten en advieskosten.

Kadaster

Het Kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

Kosten koper berekenen

Kosten koper berekenen? Dit zijn alle extra kosten bij de aanschaf van een woning.

Makelaarskosten

Kosten die de makelaar je in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis.

Marktwaarde van een woning

De waarde van de woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht (in tegenstelling tot executiewaarde).

Meerwerkkosten bij nieuwbouw

De kosten waar je mee te maken krijgt, als je bij een nieuwbouwwoning meerwerk laat verrichten.

Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd).

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan loop je als woningeigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting.

Nationale Hypotheek Garantie: wat kost het?

Voor een hypotheek met NHG betaal je eenmalig kosten, ook wel borgtochtprovisie genoemd. Je betaalt 1% van het hypotheekbedrag.

Ontbindende voorwaarden hypotheek

Voorwaarden in een koopovereenkomst voor een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden.

Overdrachtsbelasting 2021: de nieuwe regels

Als je een bestaand huis koopt, dien je overdrachtsbelasting te betalen. De belasting bedraagt twee procent van de aankoopwaarde van het huis.

Overdrachtsakte

Akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Overstapfaciliteit

Mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente.

Overwaarde huis en je hypotheek

Je hebt overwaarde als de verkoop- of executiewaarde van het huis hoger is dan de resterende schuld van de hypotheek.

Onroerende zaakbelasting

De gemeentelijke belasting die je moet betalen voor het eigendom van een woning.

Overdrachtskosten

De kosten die nodig zijn om het huis op je naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte.

Opleveringskeuring

Een opleveringskeuring is een check vóór de oplevering op de woning of deze in perfecte staat en conform afspraak is opgeleverd.

Passeren van de hypotheek

Het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Samenlevingscontract

Overeenkomst tussen samenwonenden waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van (toekomstige) inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden als je uit elkaar gaat.

Servicekosten van een woning

Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Bij een hypotheeklening met een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een spaarrekening eigen woning.

Splitsingsakte

Hoe een appartement is opgesplitst ligt vast in een splitsingsakte en een splitsingsreglement.

Scheefwonen

Scheefwonen is als je huurt en je inkomen is naar verhouding te hoog voor de huur van de sociale huurwoning.

Transportakte of leveringsakte

De transportakte wordt ook wel de akte van levering of overdrachtsakte genoemd. De akte wordt opgesteld door de notaris en door de koper(s) en verkoper(s) van de woning ondertekend.

Vrij op naam

Je koopt een nieuwbouwwoning meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.). De verkoper neemt de kosten van de overdracht van de woning voor zijn rekening.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijk een vereniging.

Wat zijn de kosten van een huis kopen?

De kosten voor de aankoop van een bestaande woning kunnen uit verschillende onderdelen bestaan, zoals notariskosten, overdrachtsbelasting en taxatiekosten.

Woningwaardemeter: waar is het op gebaseerd?

De woningwaardemeter is gebaseerd op informatie vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens over transacties.

Woonquote

De woonquote is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van de woonquote is afhankelijk van het totale toetsinkomen, de huidige hypotheekrente en je leeftijd.