Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Bij een hypotheeklening met een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een spaarrekening eigen woning. De SEW is de spaarvariant van de ‘bankspaarhypotheek’.

Tijdens de looptijd los je niets af op de lening. De bruto en netto rentelasten blijven gelijk (behoudens rentewijziging) tijdens de looptijd. Naast rente wordt er periodiek (minimaal eens per jaar) een bedrag op de spaarrekening gestort. Aan het einde van de looptijd van de lening wordt de lening (gedeeltelijk) afgelost met het saldo van de spaarrekening. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan is de opbouw van het vermogen onbelast. De rentevergoeding is even hoog als de rente die je over je hypotheek betaalt.

Het voordeel van een SEW is dat je gedurende periode van kapitaalopbouw geen belasting hoeft te betalen over de waarde. Dit komt omdat de SEW in Box 1 valt en daarmee uitgesloten is van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 3.

Nieuwe SEW niet meer mogelijk

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe SEW af te sluiten. Bestaande hypotheken met een SEW kunnen onveranderd blijven en bij verhuizen of een verandering van de hypotheek kan de SEW onder voorwaarden worden voortgezet.

Sinds 1 januari 2013 kun je alleen fiscaal voordeel van de hypotheekrente aftrek genieten als je de hypotheek aflost op basis van een annuïteiten- of een lineaire hypotheek

Voordelen van een SEW voor 1 januari 2013 

 • Je spaart met een gegarandeerd rendement. Het rendement is even hoog als de hypotheekrente, waardoor je altijd het eindkapitaal bij elkaar spaart.
 • Omdat je niet direct aflost op de hypotheek, is de rente gedurende de hele looptijd aftrekbaar.
 • Je spaart belastingvrij in Box 1.
 • Als je de bankrekening voortijdig beëindigt en je spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijg je in de meeste gevallen je spaarinleg terug, plus de rente daarover.
 • Je maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen. 

Op 1 januari 2008 is de wet in werking getreden die banksparen mogelijk maakt. Je bent hierdoor niet afhankelijk van een verzekeraar om belastingvrij te kunnen sparen voor de aflossing van je eigenwoningschuld. Door de SEW kun je vermogen opbouwen in Box 1, waarmee je in de toekomst de eigenwoningschuld kan aflossen. De belangrijkste redenen voor het aannemen van deze wet waren:

 • Transparantie
 • Lagere kosten
 • Eerlijke concurrentiemogelijkheden

Fiscale regels SEW

Voor een belastingvrije uitkering van de bankspaarhypotheek gelden de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een eigen woning en een eigenwoningschuld.
 • De spaarrekening is geblokkeerd en mag alleen worden vrijgegeven voor aflossing van de eigenwoningschuld.
 • Het hoogste bedrag dat in een jaar wordt overgemaakt op de rekening mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag (de zogenoemde bandbreedte).
 • De behaalde rente of het behaalde rendement blijft binnen de spaarrekening.
 • De spaarrekening is ondergebracht bij een bankbedrijf volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 


Vrijstellingen

Vanaf 1 april 2017 hoef je, om in aanmerking te komen voor een uitkeringsvrijstelling, niet meer te voldoen aan een minimale betalingsduur van de inleg van 15 jaar tot 20 jaar. Er kan gebruik worden gemaakt van de hoge uitkeringsvrijstelling van 166.000 euro (2019) die elk jaar wordt geïndexeerd. Voorwaarde is wel dat met de uitkering de eigenwoningschuld zoveel mogelijk wordt afgelost.

De vrijstelling mag nooit hoger zijn dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat je aflost. Ontvang je meer dan de vrijstelling, dan betaal je inkomstenbelasting over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling. 

Komt de opgebouwde waarde van de SEW (fictief) tot uitkering en is niet aan de voorwaarden voldaan, dan wordt het rentebestanddeel alsnog belast, tot maximaal 51,75 procent. Dit rentebestanddeel is de uitkering min de som van de betaalde inleg. Is de uitkering bijvoorbeeld 150.000 euro en het totaal aan betaalde inleg 80.000 euro, dan is het rentebestanddeel 70.000 euro. Dit bedrag wordt boven op je inkomen geteld, zodat je daarover inkomstenbelasting moet gaan betalen.

Verschil KEW (Kapitaalverzekering eigen woning) en SEW

Hoewel KEW en SEW op elkaar lijken, zijn er een aantal verschillen.

 • Overlijdensrisico

Bij een KEW is het mogelijk (bij een aantal hypotheekvormen zelfs verplicht) om een overlijdensrisicodekking in de verzekering in te bouwen. Bij een SEW is er geen sprake van overlijdensdekking. Een (extra) overlijdensdekking moet je los bij verzekeren, als dit verplicht gesteld wordt door de geldverstrekker of als je je aanvullend wilt verzekeren tegen het risico van overlijden.

 • Transparantie

SEW is transparanter qua opbouw en kosten.

 • Gevolgen bij overlijden

Bij overlijden valt het opgebouwde saldo in alle gevallen in de nalatenschap. Er is immers vermogen van de overledene onttrokken om het saldo op te bouwen. Voor een KEW geldt dat de uitkering mogelijk buiten de nalatenschap kan vallen. Een kapitaalverzekering kent namelijk een zelfstandig recht doordat je de uitkering kunt laten toekomen aan een ‘begunstigde’ in plaats van je nabestaande(n). 

Als je kiest om de aflossing met een SEW bij elkaar te sparen, dan kun je zeker zijn van de aflossing van je eigenwoninglening aan het einde van de looptijd.