Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is een Spaarrekening Eigen Woning?

Bij een hypotheeklening met een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een spaarrekening eigen woning. De SEW is de spaarvariant van de ‘bankspaarhypotheek’.

Tijdens de looptijd los je niets af op de lening. De bruto en netto rentelasten blijven gelijk (behoudens rentewijziging) tijdens de looptijd. Naast rente wordt er periodiek (minimaal eens per jaar) een bedrag op de spaarrekening gestort. Aan het einde van de looptijd van de lening wordt de lening (gedeeltelijk) afgelost met het saldo van de spaarrekening. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan is de opbouw van het vermogen onbelast. De rentevergoeding is even hoog als de rente die je over je hypotheek betaalt.

Als je de spaarrekening gebruikt om je hypotheekschuld af te lossen, dan kan de spaarrekening aangemerkt worden als een SEW.

Het voordeel van een SEW is dat je gedurende periode van kapitaalopbouw geen belasting hoeft te betalen over de waarde. Dit komt omdat de SEW in Box 1 valt en daarmee uitgesloten is van de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 3.

Nieuwe SEW niet meer mogelijk
Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe SEW af te sluiten. Bestaande hypotheken met een SEW kunnen onveranderd blijven en bij verhuizen of een verandering van de hypotheek kan de SEW onder voorwaarden worden voortgezet.

Sinds 1 januari 2013 kun je alleen fiscaal voordeel van de hypotheekrente aftrek genieten als je de hypotheek aflost op basis van een annuïteiten- of een lineaire hypotheek

Voordelen van een SEW voor 1 januari 2013 

 • Je spaart met een gegarandeerd rendement. Het rendement is even hoog als de hypotheekrente, waardoor je altijd het eindkapitaal bij elkaar spaart.
 • Omdat je niet direct aflost op de hypotheek, is de rente gedurende de hele looptijd aftrekbaar.
 • Je spaart belastingvrij in Box 1.
 • Als je de bankrekening voortijdig beëindigt en je spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijg je in de meeste gevallen je spaarinleg terug, plus de rente daarover.
 • Je maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen. 

Op 1 januari 2008 is de wet in werking getreden die banksparen mogelijk maakt. Je bent hierdoor niet afhankelijk van een verzekeraar om belastingvrij te kunnen sparen voor de aflossing van je eigenwoningschuld. Door de SEW kun je vermogen opbouwen in Box 1, waarmee je in de toekomst de eigenwoningschuld kan aflossen. De belangrijkste redenen voor het aannemen van deze wet waren:

 • Transparantie
 • Lagere kosten
 • Eerlijke concurrentiemogelijkheden

Fiscale regels SEW
Voor een belastingvrije uitkering van de bankspaarhypotheek gelden de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een eigen woning en een eigenwoningschuld.
 • De spaarrekening  is geblokkeerd en mag alleen worden vrijgegeven voor aflossing van de eigenwoningschuld.
 • Minimaal 15 jaar of tot je overlijden moeten er elk jaar bedragen zijn overgemaakt op de spaarrekening.
 • Het hoogste bedrag dat in een jaar wordt overgemaakt op de rekening mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag (de zogenoemde bandbreedte).
 • De behaalde rente of het behaalde rendement blijft binnen de spaarrekening.
 • De spaarrekening is ondergebracht bij een bankbedrijf volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Verschil KEW en SEW
Hoewel KEW en SEW op elkaar lijken, zijn er een aantal verschillen.

 • Overlijdensrisico

Bij een KEW is het mogelijk (bij een aantal hypotheekvormen zelfs verplicht) om een overlijdensrisicodekking in de verzekering in te bouwen. Bij een SEW is er geen sprake van overlijdensdekking. Een (extra) overlijdensdekking moet je los bij verzekeren, als dit verplicht gesteld wordt door de geldverstrekker of als je je aanvullend wilt verzekeren tegen het risico van overlijden.

 • Transparantie

SEW is transparanter qua opbouw en kosten.

 • Gevolgen bij overlijden

Bij overlijden valt het opgebouwde saldo in alle gevallen in de nalatenschap. Er is immers vermogen van de overledene onttrokken om het saldo op te bouwen. Voor een KEW geldt dat de uitkering mogelijk buiten de nalatenschap kan vallen. Een kapitaalverzekering kent namelijk een zelfstandig recht doordat je de uitkering kunt laten toekomen aan een ‘begunstigde’ in plaats van je nabestaande(n). 

Vrijstellingen
Op het moment dat je je spaarrekening  gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen, kijkt de Belastingdienst of aan de voorwaarden is voldaan. 

 • Is dat het geval, dan is de uitkering tot 36.900,- euro (2017) vrijgesteld van belastingen.
 • Heb je gedurende ten minste 20 jaar een bedrag ingelegd en voldoe je aan de overige vereisten, dan geldt een vrijstelling van 162.500,- euro (2017).
 • De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat je aflost.
 • Ontvang je meer dan de vrijstelling, dan betaal je inkomstenbelasting (Box 1-tarief) over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling. 

De vrijstellingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Als je kiest om de aflossing met een SEW bij elkaar te sparen, dan kun je er zeker van zijn van de aflossing van je eigen woninglening aan het einde van de looptijd. 

Op jezelf in je eerste eigen huis, de grootste aankoop van je leven.

De Hypotheker regelt alles rond het kopen van je eerste huis en zoekt voor jou de beste deal.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak