Bouwrente bij nieuwbouw

Je betaalt bouwrente bij de bouw van een nieuwbouwwoning aan de bouwer van de woning. Deze rente kan bestaan uit de financieringsvergoeding en de uitstelrente.

  • De financieringsvergoeding is de rente die je betaalt over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw.
  • Uitstelrente betaal je over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning.
Bouwrente is de rente die betrekking heeft op de periode vóór het ondertekenen van de koopakte. Deze rente is vaak opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en maakt onderdeel uit van de koopsom. Deze rente zelf komt niet voor aftrek in aanmerking.


Vormen bouwrente

Bouwrente komt in verschillende vormen voor en wordt fiscaal op verschillende manieren behandeld. Aan de hand van een voorbeeld wordt het begrip "bouwrente" en de verschillende vormen toegelicht.

Voorbeeld
Stel je koopt een nieuwbouwwoning op 1 januari. Het is een woning in een project waarvan de bouw al op 1 november voorafgaand is gestart. De hypotheekakte wordt op 1 maart getekend en de oplevering is op 1 december. 

In de koopsom van de woning is een bedrag aan rente opgenomen van 1 november tot 1 januari. Die rente ben je verschuldigd aan de aannemer. Deze is immers al op 1 november begonnen met bouwen en heeft de grond van de gemeente moeten kopen. Deze rente heet "bouwrente" en is fiscaal niet aftrekbaar. Wel kun je deze rente meefinancieren in je hypotheek. De rente die je over die lening betaalt, is dan wel aftrekbaar.

Van 1 januari tot 1 maart betaal je ook rente aan de aannemer. Hij bouwt tenslotte door en moet de bouwmaterialen voorschieten. Zolang deze rekeningen niet zijn betaald, ben je rente verschuldigd. Meestal wordt dit ook "bouwrente" genoemd. Deze rente is wel fiscaal aftrekbaar. Wil je deze rente meefinancieren in je hypotheek dan zal de rente over de financiering echter niet aftrekbaar zijn.

Na het passeren van de hypotheekakte op 1 maart, kun je nota’s van de aannemer gaan betalen. Je betaalt dan geen rente meer aan de aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag. Voor deze rente gebruikt men de term "rente tijdens de bouw". Deze term wordt vaak verward met de term "bouwrente". Rente tijdens de bouw is fiscaal aftrekbaar.


Bouwrentedepot

Om te voorkomen dat je dubbele woonlasten hebt, van je huidige huis en van de nieuwbouwwoning, kun je een bedrag meefinancieren in de hypotheek. Dit wordt het "bouwrentedepot" genoemd. Uit dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw voldaan. Rente die je betaalt over dit deel van je hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld
Er wordt een hypotheek afgesloten voor verwerving van de nieuwbouwwoning van 200.000 euro. De rente is 2%. Aan het eind van het jaar is 75.000 euro daadwerkelijk opgenomen uit het depot voor betaling van de grond en de 1e termijn. 

Te betalen aan de hypotheekverstrekker: € 200.000 x 2% = € 4.000
Te ontvangen: € 125.000 x 2% = € 2.500
Daadwerkelijk betaald en aftrekbaar: € 1.500