Renteverlies tijdens bouw

Rente die betrekking heeft op de periode na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst komt wel voor fiscale aftrek in aanmerking indien het een woning betreft die uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of binnen de daaropvolgende drie jaar als eigen woning gaat dienen.

Renteverlies tijdens de bouw is eigenlijk het saldo tussen de rente die je aan de hypotheekverstrekker betaalt en de rente die je ontvangt op je depot, de zogenoemde depotrente.

Rekenvoorbeeld
Er wordt een hypotheek afgesloten voor verwerving van de nieuwbouwwoning € 200.000. De rente is 2%. Aan het eind van het jaar is € 75.000 daadwerkelijk opgenomen uit het depot voor betaling van de grond en de 1e termijn.

Te betalen aan de hypotheekverstrekker: € 200.000 x 2% = € 4.000
Te ontvangen: € 125.000 x 2% = € 2 .500
Daadwerkelijk betaald en aftrekbaar: € 4.000 - € 2.500 = € 1.500