Koop-/aannemingsovereenkomst

Koop-/aannemingsovereenkomst is een term die je tegen zult komen als je een nieuwbouwwoning koopt. In dit contract staan alle afspraken tussen jou als koper en de projectontwikkelaar en/of aannemer van de nieuwbouwwoning.

 

Nieuwbouw hout

Een koop/aannemingsovereenkomst is een combinatie van een koopcontract voor de grond van de woning en een aannemingsovereenkomst voor de bouw. Je tekent de overeenkomst als je een nieuwbouwwoning koopt die nog in aanbouw is of waarvan de bouw nog niet is gestart. 

Wat staat er in een koop/aannemingsovereenkomst?

Er wordt vaak gebruik gemaakt van een modelcontract. Hier staan onder andere de volgende zaken in:

 • De koop-/aanneemsom: de kosten voor de grond en voor de aannemer;
 • Hoeveel bouwrente je moet betalen;
 • Datum van levering van de grond;
 • Bedenktijd waarin je nog van de koop kunt afzien (meestal tussen de 3 en 7 dagen);
 • Het aantal betalingstermijnen;
 • Het aantal werkdagen dat de bouw duurt;
 • Eventuele ontbindende voorwaarden die je hebt laten opnemen;
 • Eventuele opschortende voorwaarden van de projectontwikkelaar;
 • Garantie- en waarborgregelingen (bijv. hoe is de aansprakelijkheid bij geschillen geregeld).

Gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst

De koop-/aannemingsovereenkomst wordt niet altijd gecombineerd opgesteld. Soms teken je twee losse contracten, omdat je met meerdere partijen te maken hebt. Bijvoorbeeld als een projectontwikkelaar het perceel verkoopt en je daarna los een contract met een aannemer afsluit. Je spreekt dan van een gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst.

Tips voor je de overeenkomst tekent

Waar let je op?

 • Controleer bij welke partij het aannemingsbedrijf is aangesloten en wat er gebeurt als de aannemer failliet gaat.
 • Bekijk of er opschortende voorwaarden in het contract staan. De bouw start dan namelijk pas nadat aan deze voorwaarden is voldaan. Dit kan de opleverdatum aanzienlijk vertragen.
 • Neem ontbindende voorwaarden op, zoals een voorbehoud van financiering.
 • Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van de inbegrepen kosten en de prijzen voor meer- en minderwerk. Zo kom je later niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk