Vrij op naam

Wie een nieuwbouwwoning koopt, krijgt te maken met de term v.o.n. of te wel ‘vrij op naam‘. Het kopen van een woning ‘vrij op naam’ betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. Het betreft hier de btw of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Tegenover v.o.n. staat k.k. ‘kosten koper’. Bij 'kosten koper' betaalt de koper naast de koopsom wel zelf overdrachtsbelasting en notariskosten.

Lees ook meer over het kopen van een nieuwbouwwoning.