Overdrachtsbelasting: nieuwe regels sinds 2021

Wat is overdrachtsbelasting?

In Nederland betaal je overdrachtsbelasting als je een huis koopt of een ander pand. Ook betaal je overdrachtsbelasting over de rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht. Op deze pagina vind je meer informatie over wie overdrachtsbelasting verschuldigd is, wanneer je overdrachtsbelasting moet betalen en wat de nieuwe regels sinds 2021 zijn.

 

Overdrachtsbelasting

Wanneer betaal je overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting betaal je bij de notaris op het moment dat de overdracht van een woning plaatsvindt. In de meeste gevallen betaalt de koper de overdrachtskosten over een bestaande woning. Dit wordt kosten koper (k.k.) genoemd. Het gebeurt ook wel dat de verkopende partij deze kosten voor zijn rekening neemt. In dat geval wordt er gesproken over verkoop vrij op naam (v.o.n.). Over het algemeen komt dit alleen voor bij nieuwbouwwoningen.

Overdrachtsbelasting over koopsom of taxatiewaarde

Volgens de wet ben je overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economisch verkeer van een woning. De waarde in het economisch verkeer moet je zien als de hoogste prijs die je kunt krijgen als je de onroerende zaak aanbiedt op de vrije markt. De Belastingdienst gaat er vanuit dat die prijs minimaal gelijk is aan de koopsom, plus eventuele lasten. Om de waarde in het economisch verkeer te achterhalen, kun je een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren.

Overdrachtsbelasting berekenen: hoe doe je dat?

Wil je de overdrachtsbelasting berekenen voor een nieuwe woning die je gaat kopen? De overdrachtsbelasting bedraagt twee procent van de aankoopwaarde voor bestaande woningen. De hoogte wordt bepaald door de woningwaarde op het moment van verkrijging. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting berekend wordt over de koopsom. Koop je een nieuwbouwhuis, dan betaal je geen overdrachtsbelasting. In sommige gevallen geldt dit wel weer voor de grond.

Hoe wordt overdrachtsbelasting betaald?

Als er een notariële akte is opgemaakt, hoef je zelf niets te doen voor het betalen van de overdrachtsbelasting. De notaris doet dan een digitale aangifte voor je bij de Belastingdienst en betaalt het bedrag ook namens jou. Is er geen akte bij de notaris opgesteld? Dan moet je zelf binnen een maand nadat je eigenaar bent geworden digitaal aangifte doen en de overdrachtsbelasting betalen.


Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021

Sinds 2021 is de overdrachtsbelasting komen vervallen voor iedereen van 18 tot en met 34 jaar die een huis koopt om zelf te bewonen. We noemen dit de startersvrijstelling. De vrijstelling geldt alleen voor de aankoop van woningen tot een bedrag van € 400.000 en mag slechts één keer ingezet worden.

Kopers van 35 jaar en ouder én kopers van 18 tot en met 34 jaar die een huis kopen boven de vier ton, betalen twee procent overdrachtsbelasting. Koop je een huis en ga je niet zelf in het huis wonen (bijvoorbeeld omdat je een belegger bent)? Dan dien je acht procent overdrachtsbelasting te betalen.


Overdrachtsbelasting starters

De wijzigingen in de overdrachtsbelasting zijn met name bedoeld om jonge huizenkopers een duwtje in de rug te geven. Maar je kunt daarmee niet automatisch zeggen dat de vrijstelling puur voor starters bedoeld is. Dat komt omdat de vrijstelling voor starters eigenlijk gewoon geldt voor elke koper tussen de 18 en 35 jaar. Dus ook als je al eerder een woning hebt gekocht, is de vrijstelling binnen deze leeftijdscategorie beschikbaar. Wel is het zo dat je maar één keer van de vrijstelling gebruik kunt maken. Heb je er al een keer van mogen profiteren, dan betaal je bij een volgende koopwoning gewoon twee procent overdrachtsbelasting.

En ben je 35 jaar en ouder en koop je voor het eerst een huis? Ook dan geldt de vrijstelling niet, ook al ben je technisch gezien wel een starter op de woningmarkt. Koop je samen met een partner en is één van jullie jonger dan 35? Dan betaal je de twee procent overdrachtsbelasting over de helft van de koopsom van het huis.

Vrijstelling: 0% overdrachtsbelasting

Zoals we al eerder aangeven, geldt er een vrijstelling overdrachtsbelasting vanaf 2021 voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die een woning kopen. Daarnaast word je ook in de volgende situaties 0% overdrachtsbelasting:

• Door in gemeenschap van goederen te trouwen of jullie partnerschap te registreren, word je in een keer voor de helft eigenaar van de eigen woning van je partner. Omdat er geen sprake is van een verkrijging maar van boedelmenging, ben je geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
• Door het wettelijke erfrecht of door een testament, kan je eigenaar worden van een woning. Als je een woning erft uit een nalatenschap, ben je wel successierecht verschuldigd. Om dubbele belastingbetaling te voorkomen, hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.

Onder bepaalde voorwaarden in de volgende gevallen word je ook vrijgesteld van overdrachtsbelasting:

• Bij een samenloop met de heffing van omzetbelasting;
• Bij bedrijfsoverdracht aan familieleden: van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zusters aan elkaar;
• Bij verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners (als de eigendomsverhouding van de gezamenlijke woning tussen de 40 en 60 procent valt).


Overdrachtsbelasting tweede woning

Met ingang van 2021 is het tarief van de overdrachtsbelasting ook nog afhankelijk van het gebruik van de woning door de koper. Gebruik je het pand niet als hoofdverblijf? Dan is het tarief van de overdrachtsbelasting acht procent. Dat is dus meestal het geval als het een tweede huis of vakantiewoning betreft. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet je de woning namelijk als hoofdverblijf gebruiken. Het spreekt voor zich dat dit maar bij één woning kan zijn. Dat is de reden dat tweede woningen en vakantiewoningen, ook als ze niet verhuurd worden, onder de acht procent overdrachtsbelasting vallen.


Is de overdrachtsbelasting aftrekbaar?

Als je je aangifte inkomstenbelasting gaat doen, zijn best veel kosten die je betaald hebt voor je eigen woning aftrekbaar. Dit is helaas niet het geval voor de overdrachtsbelasting. 

Is overdrachtsbelasting mee te financieren?

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om meer dan 100% van de woningwaarde te lenen voor je hypotheek. Dat houdt dus in dat je de overdrachtsbelasting niet kunt meefinancieren en moet betalen van je eigen (spaar)geld.

Woningverkoop en overdrachtsbelasting

Verkoop je een huis voor een veel lagere prijs dan de marktwaarde, dan wordt de overdrachtsbelasting geheven over de daadwerkelijke waarde van het onroerende goed. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij verkoop van de woning van ouders aan hun kind voor een erg lage verkoopprijs.


Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Verkoop je de woning binnen zes maanden na aankoop? Dan hoeft de nieuwe koper tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop, geen overdrachtsbelasting te betalen. Als een huis bijvoorbeeld gekocht is voor € 300.000 en binnen zes maanden weer verkocht voor € 320.000, dan is er slechts over € 20.000 overdrachtsbelasting verschuldigd. Vaak spreken koper en verkoper af dat dit belastingvoordeel vergoed wordt aan de verkoper.

Overdrachtsbelasting na een relatiebreuk

Ben je getrouwd, heb je een geregistreerd partnerschap of woon je ongehuwd samen en ga je uit elkaar? Dan ontstaat door de verdeling van de gezamenlijke boedel een situatie van verkrijging als de gezamenlijke woning aan jou of je partner wordt toebedeeld. Wat betreft overdrachtsbelasting zijn er twee mogelijkheden:

1. Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen
Bij gemeenschap van goederen heb je recht op vrijstelling van overdrachtsbelasting, want de onroerende zaak maakt deel uit van een gemeenschappelijke eigendom.

2. Je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden of woonde ongehuwd samen
Bij huwelijkse voorwaarden of ongehuwd samenwonen is het van belang wie de feitelijke eigenaar van de woning is. Zijn jullie samen woningeigenaar, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Voorwaarden zijn wel dat de woning (destijds) gezamenlijk is aangekocht en dat eigendomsverhouding niet buiten de 40%-60% valt.

Staat de woning alleen op naam van degene die in het huis blijft wonen, dan is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees meer over hypotheek en scheiden.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Mette Bultman | Specialist Advieskennis