Overdrachtsbelasting

In Nederland betaal je overdrachtsbelasting als je een huis koopt of een ander pand. Ook betaal je overdrachtsbelasting over de rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht.

Wie betaalt de overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting betaal je bij de notaris op het moment dat de overdracht van de woning plaatsvindt. In de meeste gevallen betaalt de koper de overdrachtskosten over een bestaande woning. Dit wordt kosten koper (k.k.) genoemd. Het gebeurt ook wel dat de verkopende partij deze kosten voor zijn rekening neemt. In dat geval wordt er gesproken over verkoop vrij op naam (v.o.n.). Over het algemeen komt dit alleen voor bij nieuwbouwwoningen.

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting?

De overdrachtsbelasting bedraagt 2 procent van de aankoopwaarde voor bestaande woningen. De hoogte wordt bepaald door de woningwaarde op het moment van verkrijging. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting berekend wordt over de reële koopsom. Koop je een nieuwbouwhuis, dan betaal je geen overdrachtsbelasting. In sommige gevallen geldt dit wel weer voor de grond.

De overdrachtbelasting bedroeg voor 15 juni 2012 6 procent. Hierna is het tarief verlaagd tot 2 procent. Aanvankelijk gold deze verlaging voor een jaar. Door de slechte periode op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6 procent naar 2 procent voorlopig te behouden. De verlaging moest als doel hebben om de woningmarkt uit het slop te trekken. 

Wijzigingen overdrachtsbelasting 2021

Vanaf 1 januari 2021 zal de overdrachtsbelasting komen te vervallen voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die een huis koopt om zelf te bewonen. Vanaf 1 april 2021 zal deze regel echter alleen nog maar gelden voor woningen tot een bedrag van € 400.000. Kopers tussen de 18 en 35 jaar van huizen boven de 4 ton gaan vanaf dan weer twee procent overdrachtsbelasting betalen. 

Overdrachtsbelasting 2021: de regels arrow_forwardWanneer betaal je geen overdrachtsbelasting?

In de volgende situaties word je vrijgesteld van overdrachtsbelasting:

  • Door in gemeenschap van goederen te trouwen of jullie partnerschap te registreren, word je in een keer voor de helft eigenaar van de eigen woning van je partner. Omdat er geen sprake is van een verkrijging maar van boedelmenging, ben je geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 
  • Door het wettelijke erfrecht of door een testament, kan je eigenaar worden van een woning. Als je woning erft uit een nalatenschap, ben je wel successierecht verschuldigd. Om dubbele belastingbetaling te voorkomen hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.

Onder bepaalde voorwaarden in de volgende gevallen word je ook vrijgesteld van overdrachtsbelasting:

  • Bij een samenloop met de heffing van omzetbelasting;
  • Bij bedrijfsoverdracht aan familieleden: van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zusters aan elkaar;
  • Bij verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners.

Woningverkoop en overdrachtsbelasting

Verkoop je een huis voor een veel lagere prijs dan de marktwaarde, dan wordt de overdrachtsbelasting geheven over de daadwerkelijke waarde van het onroerende goed. Deze situatie kan zich voordoen bij verkoop van de woning van ouders aan hun kind voor een erg lage verkoopprijs.

Verkoop je de woning binnen 6 maanden na aankoop? Dan wordt de overdrachtsbelasting die je voor de overdracht van het huis hebt betaald, verrekend met de overdrachtsbelasting die de aankopende partij moet gaan betalen.

Rekenvoorbeeld
Je hebt een woning gekocht voor € 205.000. Na 6 maanden besluit je toch voor een andere woning te gaan en het lukt je om de woning direct te verkopen voor een bedrag van € 225.000. De nieuwe koper is in dit geval over € 20.000 overdrachtsbelasting verschuldigd (€ 225.000 minus € 205.000).

Overdrachtsbelasting na een relatiebreuk

Ben je getrouwd, heb je een geregistreerd partnerschap of woon je ongehuwd samen en ga je uit elkaar? Dan ontstaat door de verdeling van de gezamenlijke boedel een situatie van verkrijging als de gezamenlijke woning aan jou of je partner wordt toebedeeld. Wat betreft overdrachtsbelasting zijn er twee mogelijkheden:

1. Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen
Bij gemeenschap van goederen heb je recht op vrijstelling van overdrachtsbelasting, want de onroerende zaak maakt deel uit van een gemeenschappelijke eigendom.

2. Je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden of woonde ongehuwd samen
Bij huwelijkse voorwaarden of ongehuwd samenwonen is het van belang wie de feitelijke eigenaar van de woning is. Zijn jullie samen woningeigenaar, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Voorwaarden zijn wel dat de woning (destijds) gezamenlijk is aangekocht en dat eigendomsverhouding niet buiten de 40%-60% valt.

Staat de woning alleen op naam van degene die in het huis blijft wonen, dan is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees meer over hypotheek en scheiden.