Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat zijn overdrachtskosten?

De kosten die nodig zijn om het huis op je naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte. Bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd. Dit betekent, dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Nieuwbouwwoningen worden vaak 'vrij op naam' aangeboden. De kosten voor de overdracht van het huis zijn daarbij voor rekening van de verkopende partij.

De overdrachtskosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de nieuwe woning op je naam te krijgen. Deze kosten bestaan uit de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte.

Een woning kopen of verkopen is niet mogelijk zonder tussenkomst van de notaris. Iedere woning is namelijk een registergoed. De wetgever heeft aan de koop en levering van registergoederen een aantal vormvereisten gesteld. Een belangrijke eis is dat een notaris nodig is om een overdracht van een woning te realiseren. De overdracht van registergoederen bestaat uit eigenlijk twee fasen:

  • De overeenkomst tot koop
  • De daadwerkelijke levering

In de eerste fase worden tussen de koper en verkoper afspraken gemaakt over wat (er bij de woning) wordt overgedragen en onder welke voorwaarden dit gebeurt. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke overdracht, door betaling en levering, plaats. In deze fase is een notaris nodig.

Indien er voor de aankoop van de woning door een hypotheek wordt gesloten maakt de notaris twee akten op. Een is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. De akte van levering wordt ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd. In de transportakte wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Anders gezegd met de transportakte wordt het eigendom van een woning overgedaan naar de nieuwe eigenaar.

Zodra de notaris de transportakte inschrijft in de openbare registers is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijk voor de inschrijving.

Overdrachtsbelasting
Je betaalt overdrachtsbelasting in Nederland als je een huis of een ander pand koopt. Overdrachtsbelasting betaal je bij de koop van een woning en bedraagt 2% van de aankoopwaarde voor bestaande woningen. Bepalend is de waarde van de woning op het moment van verkrijging. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting berekend wordt over de reële koopsom.

Overdrachtsbelasting betaal je bij de notaris op het moment dat de overdracht van de woning plaatsvindt. In de meeste gevallen betaalt de koper de overdrachtskosten over een bestaande woning. Dit wordt kosten koper (k.k.) genoemd. Het gebeurt ook wel dat de verkopende partij deze kosten voor zijn rekening neemt. In dat geval wordt er gesproken over verkoop vrij op naam (v.o.n.). Over het algemeen komt dit alleen voor bij nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouw betaal je geen overdrachtsbelasting, maar betaal je btw.

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak