Wat is een taxatierapport en wat zijn de kosten?

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van je woning door een (beëdigd) taxateur, in de vorm van een taxatierapport. Een taxatie van je woning is belangrijk wanneer je de woning wilt kopen, verkopen of verzekeren. Degene die de taxatie uitvoert is de taxateur.

Wat doet een taxatierapport?

De taxatiewaarde van een bestaande woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek en moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur, die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. Als de makelaar/taxateur een woning taxeert, geeft hij/zij een zo exact mogelijke indicatie van de waarde van de woning en brengt daarover een rapport uit. 

Koop je een nieuwbouwwoning, dan is een taxatierapport meestal niet verplicht om een hypotheek te krijgen. Boven een bepaalde koopsom eisen sommige hypotheekverstrekkers een taxatie, bijvoorbeeld boven de 750.000 euro. 

Waarom een huis taxeren?

Je kunt verschillende redenen hebben voor een taxatie van je huis. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je huis wilt gaan verkopen en een taxatie nodig hebt om een goede verkoopprijs te bepalen. Of misschien heb je voor het verkrijgen van een hypotheek de taxatiewaarde van je toekomstige huis nodig. Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente, dan kun je je huis ook laten taxeren om gefundeerd bezwaar te maken. Tot slot kan een taxatie nodig zijn als je de herbouwwaarde van je huis moet laten bepalen voor het berekenen van de premie voor je opstalverzekering.


Hoe krijg ik een taxatie?

Om een taxatie van je huis te verkrijgen, heb je een beëdigd taxateur nodig. Je kunt zelf op zoek gaan naar zo’n taxateur, maar via De Hypotheker kun je de taxatie ook laten regelen. Wij beschikken namelijk over goede contacten met erkende taxateurs.

Waardebepalende factoren

Factoren die belangrijk zijn voor een taxatie en die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

 • Locatie, ligging en stand
 • Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
 • Verhuurd of niet verhuurd
 • Eigendom van de ondergrond (erfpacht)
 • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
 • Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
 • Marktsituatie

taxatierapport

Taxatiekosten: hoeveel kost een taxatie?

De kosten voor een taxatierapport staan niet vast en de prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar. Over het algemeen kun je uitgaan van een bedrag van tussen de € 550 en € 1.000, afhankelijk van het aantal uren dat een taxateur aan een rapport kwijt is. Het kan dus lonen om bij verschillende taxateurs een offerte op te vragen. 

Soms worden de taxatiekosten vastgesteld aan de hand van een promillage van de getaxeerde waarde van je woning, met een minimum en maximum bedrag. Hoe hoger de waarde van je woning, hoe hoger de kosten voor taxatie. Tegenwoordig werken taxateurs vaak met een vast tarief, waar de extra kosten al bij het tarief inbegrepen zitten. Door dit vaste tarief, dat je kunt opvragen bij de taxateur, weet je van te voren al precies wat de kosten voor de taxatie van je woning zijn. 

De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar.


Bijkomende kosten taxatierapport

Voor het opstellen van een taxatierapport worden bijkomende kosten door de taxateur gemaakt. Bijkomende kosten zijn:

 • Kadastrale kosten/recherche
 • Verschotten
 • Administratiekosten
 • Eventuele validatiekosten 
 • Btw (21 procent)


Verschotten

Verschotten zijn extra gemaakte kosten voor het uitbrengen van een taxatierapport. Voor de taxatie van een woning zijn taxatiemodellen en de (lokale) kennis van de makelaar niet altijd voldoende. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning die men niet kan zien, zelfs niet bij de opname door een taxateur. Het is van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden omdat zij een positief of juist negatief effect hebben op de waarde van de woning.

De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn: veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing. Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d. Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot. Informatie van het kadaster. Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. Deze kosten vallen onder de 'verschotten'.

Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Voor zover bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70,-. In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt uit de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.

 

Validatie

Meestal eisen hypotheekverstrekkers dat de waardebepaling van een taxateur gecontroleerd en gevalideerd wordt door een validatie-instituut. Een validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT) ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoet aan de (internationale) normen. Het validatie-instituut dat is aangesloten bij het NRVT is het NWWI.

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.