Een huis erven

Wanneer je een huis erft, bijvoorbeeld van je ouders of je partner, dan komt er een hoop op je af. Je bent in de rouw, maar er moet ook een hoop geregeld worden. Zo moet je moet bedenken wat je met de woning gaat doen en moet je misschien erfbelasting betalen. Op deze pagina vertellen we je alles dat je moet weten over het erven van een woning.

huis erven

Erfenis aanvaarden: drie mogelijkheden

Wanneer je een huis erft volgens het wettelijke erfrecht, dan moet je allereerst bedenken of je de erfenis wil aanvaarden. Er zijn hierin drie mogelijkheden.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden betekent dat je een erfenis alleen aanvaardt als deze voor jou voordelig is. Je kunt hiervoor kiezen als je niet zeker weet of de verkoopopbrengst van het huis hoger is dan de hypotheekschuld die nog op het huis rust. Op deze manier ben je er zeker van dat je je eigen vermogen niet hoeft aan te spreken als er sprake is van meer schulden dan bezittingen.

Ben je minderjarig? Dan aanvaard je een erfenis altijd beneficiair. Ben je meerderjarig, dan moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank.

Erfenis zuiver aanvaarden

Je kunt een erfenis ook zuiver aanvaarden. Je ontvangt dan alle schulden én bezittingen. Dit kun je meestal regelen via de notaris. Een erfenis zuiver aanvaarden is minder gedoe en ook voordeliger dan een erfenis beneficiair aanvaarden. Hier kun je voor kiezen als je zeker weet dat de bezittingen die je erft meer waard zijn dan de schulden.

Erfenis verwerpen

Ten slotte kun je besluiten om de erfenis helemaal niet te aanvaarden. Je ontvangt dan niets.

Wat kun je doen met een geërfde woning?

Heb je een huis geërfd, dan kun je in principe twee dingen doen: het huis houden of het huis verkopen. Houd er rekening mee dat je direct verantwoordelijk bent voor het betalen van de hypotheek en andere vaste lasten en dat je fiscale situatie kan veranderen als je eigenaar wordt van een huis. Erf je het huis samen met andere erfgenamen, dan moet je hierover goede afspraken maken. 

Rust er nog een hypotheek op de woning, zorg er dan voor dat de hypotheekverstrekker zo snel mogelijk geïnformeerd wordt. Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten op de woning, dan kan de hypotheek hier (deels) mee worden afgelost.

In het huis blijven wonen als partner overlijdt

Is je partner overleden, woon je in het huis en erf je dit huis? Dan kan de koopwoning op jouw naam worden gezet. Als je de enige erfgenaam bent, dan kan dit door de inschrijving van de verklaring van erfrecht in het Kadaster.

Huis erven en andere erfgenamen uitkopen

Ben je één van de erfgenamen en wil je in het huis gaan wonen? Bijvoorbeeld als je een huis erft van je ouders samen met je broer(s) en/of zus(sen). Dan dien je de andere erfgenamen uit te kopen. Hiervoor moet de woning eerst getaxeerd worden. Zo kan het aandeel waar de andere erfgenamen recht op hebben bepaald worden. Voor het uitkopen van de erfgenamen kun je een hypotheek of andere lening afsluiten, mits je inkomen hiervoor toereikend is.

Vaak kan de hypotheek niet ongewijzigd worden overgenomen. Laat je hierover goed adviseren door een hypotheekadviseur. 

Geërfd huis en overdrachtsbelasting

Als je eigenaar wordt van de geërfde woning, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen, mits:

  • Je de andere erfgenamen een reële prijs betaalt;
  • Alle andere erfgenamen meewerken aan de overname.

Huis erven en verkopen

Als geen van de erfgenamen in het huis willen gaan wonen, dan kun je ervoor kiezen het huis te verkopen. Met de opbrengst van de verkoop wordt de hypotheek afgelost, waarna de overgebleven opbrengst verdeeld kan worden over de erfgenamen.

Als je besluit het huis te verkopen, doe dit dan bij voorkeur zo snel mogelijk. De vaste lasten lopen namelijk gewoon door en bovendien moet je acht maanden na het ontvangen van de erfenis erfbelasting betalen. Als je het huis tegen die tijd nog niet verkocht hebt, dan moet je de erfbelasting betalen uit eigen middelen. Als je het huis wel verkocht hebt, dan kun je de belasting betalen met de opbrengst van de woning. 

Erfbelasting huis

Als je een huis erft dan moet je daar erfbelasting over betalen. Als je het huis (nog) niet verkoopt, dan wordt de hoogte van deze belasting bepaald op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Erf je in 2024 een huis? Dan mag je bij aangifte van de erfbelasting kiezen welke WOZ-waarde je hanteert. De WOZ-waarde 2024 met peildatum 1-1-2023 of de WOZ-waarde 2025 met peildatum 1-1-2024. De keuze voor de laagste waarde is het voordeligst. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde, dan kun je daartegen bezwaar maken.

Lees meer over erfbelasting 2022

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk