Woningwaardemeter: waar is het op gebaseerd?

De woningwaardemeter is gebaseerd op informatie vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens over transacties. De BAG registreert en verzamelt gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. 

Berekening van de woningwaarde

Op basis van de BAG-gegevens vindt een berekening plaats die rekening houdt met de locatie en jouw ingevoerde gegevens. Dit zijn: woningtype, inhoud, vloeroppervlak, perceel, bouwjaar en bebouwd oppervlakte. De test gaat uit van gemiddeld tot normaal onderhoud van de woning. De huidige staat van de woning blijft buiten beschouwing. Verder is de berekening alleen gebaseerd op verkopen uit de omgeving van de door jou opgegeven woning.

Resultaat van de test

Het resultaat van de woningwaarde test geeft een globale inschatting van wat een woning waard is op basis van objectieve gegevens. Het kan je helpen bij het bepalen van de verkoopprijs van je woning. Let wel: het gaat hier om een inschatting. De uiteindelijke verkoopwaarde van een woning wordt in het economische verkeer bepaald. Ook hierbij geldt dat het nooit mogelijk is om deze waarde met 100 procent zekerheid te berekenen. Ga voor een exacte berekening van de woningwaarde naar een taxateur. Bekijk de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland per provincie om een idee te krijgen van de prijzen doen.

 

Naar de woningwaardemeter