Servicekosten van een woning

Servicekosten zijn kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners/eigenaren van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken. Deze bewoners zijn samen, ieder voor een deel, eigenaar van het gehele gebouw met toebehoren en de bijbehorende grond. Als eigenaar van een appartement ben je dus mede-eigenaar van het gebouw en heb je het exclusieve gebruiksrecht van het appartement. 

Pot met geld

Vereniging van Eigenaren

Wanneer een gebouw wordt opgedeeld voor meerdere eigenaren is het oprichten van een Vereniging van Eigenaren, afgekort VvE, verplicht. Het doel van een VvE is de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren van het appartementencomplex te behartigen. Je bent als eigenaar van een appartement verplicht om lid te worden van de VvE. De VvE neemt onder andere beslissingen over het onderhoud, de servicekosten en de nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit). 

Voor het lidmaatschap van een VvE ben je servicekosten verschuldigd. Deze servicekosten wordt gebruikt om de gezamenlijke lasten, zoals groot onderhoud en de opstalverzekering(en) te kunnen betalen. De servicekosten wordt ook wel contributie genoemd. De hoogte van de servicekosten hangt af van:

  • De leeftijd van het gebouw;
  • De staat van het onderhoud;
  • De voorzieningen, zoals een lift of een gemeenschappelijke tuin.

Als eigenaar van een appartement ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de servicekosten. Als er een schuld aan de VvE ontstaat, en het appartement wordt verkocht, dan kan deze schuld niet op de nieuwe eigenaar worden verhaald. De notaris is verplicht om voor levering van een appartement aan de VvE een opgave van nog te betalen servicekosten op te vragen. Bij de levering van het appartement wordt de eventuele achterstand van de VvE met de verkoopprijs verrekend. Als oude eigenaar krijg je hierdoor een lagere opbrengst van de verkoop van je appartement en de nieuwe eigenaar wordt niet geconfronteerd met de schuld van jou. 

Servicekosten voor nieuwe appartementen

Als het om een nieuw appartementencomplex gaat, worden voor het eerste jaar de uitgaven van de vereniging geschat. Op basis van deze schatting wordt berekend hoeveel je als appartementseigenaar moet betalen. De schatting is voorzichtig, want als halverwege het jaar blijkt dat er te weinig geld in kas zit, moet iedereen bijbetalen. 

Het jaar erna, als duidelijk is geworden hoeveel er op jaarbasis nodig is aan directe (onderhouds)uitgaven en reserveringen, wordt het bedrag bijgesteld. Verder wordt de hoogte meestal vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar.

 

Hoe kom ik als duurhuurder aan een hypotheek?

 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk