Splitsingsakte

Als je een appartement koopt, koop je in feite een deel van een gebouw. Appartementen in een gebouw staan ingeschreven bij het Kadaster. Als de appartementen in een gebouw los van elkaar ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst ligt vast in een splitsingsakte en een splitsingsreglement.

Splitsingsakte

In deze akte staat:

  • Hoe het complex is opgedeeld (gesplitst): wat zijn de privé-gedeelten en wat zijn de gemeenschappelijke delen?
  • Welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten voor het appartementencomplex.
  • Bij de splitsingsakte hoort een splitsingstekening. Hierop staan de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. De splitsingsakte en –tekening zijn bij Het Kadaster ingeschreven en voor iedereen in te zien.

Aan de splitsingsakte is een splitsingstekening gekoppeld.

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement beschrijft:

  • Hoe de Vereniging van Eigenaren (VvE) vergadert;
  • Met hoeveel stemmen een besluit in de VvE wordt goedgekeurd;
  • Je rechten en plichten als appartementseigenaar;
  • Aanvullende bepalingen over het gebruik, beheer en onderhoud van privégedeelten.

Soms is er ook een huishoudelijk reglement met daarin gedragsregels voor de bewoners.

Ontbrekende stukken?

Kan de verkoper je geen splitsingsakte of splitsingsreglement aanleveren? Dan kun je deze stukken opvragen bij het Kadaster.

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk