Meerwerkkosten

Als je bij een nieuwbouwwoning extra werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, krijg je te maken met meerwerkkosten. Dit is geen standaard kostenpost, maar komt wel veel voor. Veel nieuwbouwwoningen worden standaard opgeleverd. Wil je extra's zoals een uitgebreide keuken of een uitgebreide badkamer, dan spreek je over meerwerk.

Nieuwbouw hout

Meerwerk kun je op basis van de meerwerklijst van de aannemer kiezen. Lever deze lijst ondertekend in bij je geldverstrekker. Kies je zelf buiten de aannemer je meerwerk (bijvoorbeeld je eigen keuze keuken), dan lever je een factuur in bij je geldverstrekker.

Bij aankoop van een nieuwbouwwoning mogen ook deze meerwerkkosten voor de woning worden meegefinancierd. 

Meerwerkkosten financieren

Voor het financieren van meerwerk zijn er meerdere mogelijkheden. Laat je hier goed over informeren bij de hypotheekadviseur. Hieronder lees je een paar punten die je op weg helpen.

  • Je mag meerwerk meefinancieren in je hypotheek.
  • Meerwerk verhoogt de marktwaarde van de nieuwbouwwoning. Hypotheekverstrekkers hanteren ieder hun eigen regels omtrent het financieren van meerwerk. Zo kan er een maximumpercentage van 20% tot 25% van de koop/aanneemsom zijn om meerwerk te financieren. Je hypotheekadviseur zal bij het zoeken naar de beste hypotheekverstrekker voor jou dan ook zoeken naar de meest gunstige meerwerkregels. 
  • Een uitbouw valt onder volume vergrotend meerwerk, dit is vaak wel volledig mee te financieren. Ga er echter niet vanuit dat je altijd het volledige bedrag van het overige meerwerk kunt meefinancieren. Hypotheekverstrekkers hanteren vaak een maximumpercentage dat je kunt meenemen in je hypotheek.
  • Houd er dus altijd rekening mee dat je ook eigen geld moet inbrengen. Dit bedrag kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro's.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk