Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt de schade aan de inboedel. Onder inboedel valt alles wat zich in/aan je woning bevindt. Denk aan meubels, gordijnen, schilderijen, maar ook zonneschermen en antennes. Je woning zelf valt niet onder de inboedelverzekering, maar onder de opstalverzekering. Op zoek naar een inboedelverzekering? Bereken je premie en sluit gemakkelijk zelf online je verzekering af. 

Ook buiten je woning is je inboedel verzekerd. Indien je spullen van je inboedel meeneemt in de auto en de auto bevindt zich in Nederland met de spullen in de auto dan is er dekking tegen alle schades. Bij diefstal dient aangetoond te worden dat het gesloten goed op een niet van buitenaf zichtbare plaats was opgeborgen en dat de auto was afgesloten.

Bij gewelddadige beroving of afpersing is je inboedel ook verzekerd. Wanneer je onder bedreiging van of met fysiek geweld gedwongen wordt je portemonnee af te staan, dan ben je gedekt via je inboedelverzekering. Aangifte bij de politie van diefstal is vereist.

Verzekerde som

Om de verzekering af te kunnen sluiten, moet eerst bepaald worden wat de nieuwwaarde is van je inboedel. Dit wordt ook wel de verzekerde som genoemd, het bedrag waarvoor de inboedel gedekt moet worden. Via de verzekerde som wordt mede de premie berekent.

Inboedels worden behoudens uitzondering op basis van nieuwwaarde verzekerd. Je kan je inboedel laten taxeren door een expert, alleen zijn hier kosten aan verbonden. De voordelen van laten taxeren is:

 • Wettelijke garantie dat de getaxeerde waarde wordt uitgekeerd;
 • Zekerheid dat men niet is oververzekerd, zodat er niet te veel premie wordt betaald;
 • De belangrijkste bezittingen worden met name in de taxatie genoemd, zodat het bezit bij schade niet meer aangetoond hoeft te worden.

Nadelen van laten taxeren is:

 • Relatief hoge kosten (ongeveer 250 euro);
 • De taxatie voorziet niet altijd in nog aan te schaffen zaken.

Inboedelwaardemeter

Een inboedelinventarisatielijst is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om de waarde van de inboedel te berekenen. Het inventariseren op deze manier is wel erg intensief.

Het hanteren van een inboedelwaardemeter als garantie tegen onderverzekering is eenvoudiger te voeren. De inboedelwaardemeter is een opgesteld formulier door de verzekeraar. Aan de hand van een aantal factoren kun je de waarde van je inboedel inschatten:

 • Leeftijd verzekeringnemer
 • Gezinssamenstelling
 • WOZ-waarde woning
 • Gezinsinkomen
 • Waarde lijfsieraden

De inboedelwaardemeter kent voor een aantal zaken een beperking. Bij het invullen van een inboedelwaardemeter moet worden geschat wat de waarde is van een aantal zaken. Er is voor deze zaken vaak dekking tot een bepaald bedrag. Wanneer waarde het bedrag overstijgt moet dit worden doorgegeven. Het gaat hierbij om de volgende zaken, met tussen haakjes de standaard verzekerde waarde. De standaard verzekerde waarde kan enigszins verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

 • Lijfsieraden (6.000,- euro, bij diefstal maximaal 2.500,- euro);
 • Audiovisuele en computerapparatuur (12.500,- euro);
 • Bijzondere bezittingen, zoals verzamelingen, kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten (15.000,- euro).


Voor- en nadelen van de inboedelwaardemeter

Voordelen

 • Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering;
 • De inboedelwaarde wordt eenvoudig vastgesteld;
 • Bij de aanschaf van nieuwe zaken hoeft geen wijziging te worden doorgegeven.

Nadelen

 • Kans op oververzekering en de daarbij behorende te hoge premie;


Premie

Het vaststellen van de premie voor de verzekering berekent de verzekeringsmaatschappij vaak uit aan de hand van je postcode van je woning waarvan de inboedel moet worden verzekerd. De verzekeringsmaatschappijen doen dit om de risicokans te berekenen. Aan de hand van statistieken wordt bepaald wat de hoogte van de verzekeringspremie moet worden.

Indexclausule

De waarde van je inboedel verandert in de jaren, door de prijs- en welvaartstijging. Daardoor is het van belang dat de inboedelverzekering voorzien is van een indexclausule. Dit houdt in dat de waarde van je inboedel jaarlijks wordt aangepast. De waarde van de inboedel van tien jaar geleden is behoorlijk gestegen als je dit gaat vergelijken met de huidige waarde. Zou de indexclausule ontbreken, dan loop je het risico onderverzekerd te raken. Van onderverzekering is sprake, als de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde van je inboedel. Bij schade krijg je een evenredig deel van de schade uitgekeerd en niet het hele schadebedrag.

Rekenvoorbeeld
Vijf jaar geleden heb je je inboedel verzekert voor € 60.000,-. Een half jaar geleden heb je je interieur volledig vernieuwd. De huidige waarde is nu € 80.000,-. Je geeft dit niet door aan de verzekeringsmaatschappij. Door een brandje ontstaan bij het koken, heb je schade aan je inboedel van € 8.000,-. De verzekering keert € 60.000 / €80.000 x € 8.000 = € 6.000 uit. In principe ben je dus maar voor 75% verzekert in plaats van 100%.

Het tegenovergestelde van onderverzekering is oververzekering. Bij oververzekering keert de verzekeraar alleen de werkelijk geleden schade uit. Je betaalt overigens teveel premie, maar premierestitutie vindt niet plaats.

Schaderegeling

Bij de behandeling van schade bij inboedelverzekeringen wordt meestal de nieuwwaarde van de goederen vergoed. Een aantal uitzonderingen hierop zijn:

 • Zaken waarvan de dagwaarde voor de schadedatum minder dan 40 procent van de nieuwwaarde bedraagt, worden vergoed op basis van dagwaarde.
 • Zaken die niet dagelijks worden gebruikt, en bijvoorbeeld op zolder zijn gezet worden vergoed op dagwaarde.
 • Zaken die te repareren zijn worden op basis van herstelkosten vergoed. De herstelkosten moeten natuurlijk wel lager zijn dan de dagwaarde dan wel de nieuwwaarde of taxatiewaarde voor de aanvang van de schade.
 • Zaken die een antiquarische of zeldzaamheidswaarde bezitten worden vergoed op basis van taxatiewaarde, voor zover bekend.
 • Bromfietsen en snorfietsen worden vergoed op basis van dagwaarde.

Kosten die de hoogte van de schade hebben weten te beperken, bereddingskosten, worden zonder maximum vergoed.