Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt de schade die ontstaat aan je inboedel. Maar in de eerste plaats is het belangrijk om te weten: wat is een inboedel precies? Onder inboedel valt alles wat zich in of aan je woning bevindt. Je moet dan denken aan meubels, gordijnen en schilderijen.

 

 

J8a8722 Social Media

Wat valt er onder je inboedelverzekering?

Misschien vraag je je af: wat dekt de inboedelverzekering? Alles wat zich aan of in je woning bevindt, valt onder je inboedel en je inboedelverzekering. Denk bijvoorbeeld aan meubels, gordijnen en kostbare bezittingen zoals sieraden en elektronica. 

Je woning zelf en alle spullen die vastzitten in en aan het huis, zoals de badkamer en de keuken, vallen niet onder de inboedelverzekering. Daar moet je namelijk een opstalverzekering voor afsluiten.

Wat dekt een inboedelverzekering?

Met een inboedelverzekering heb je onder andere dekking voor schade door brand, diefstal, inbraak en storm. Ook is het mogelijk om enkele aanvullende dekkingen af te sluiten, waarmee je je inboedel nog beter verzekert.

Bevindt je inboedel zich buiten je woning? Ook dan is deze verzekerd. Neem je bijvoorbeeld de spullen van je inboedel mee in de auto en de auto bevindt zich in Nederland met de spullen in de auto? Dan is er dekking tegen alle schades. Bij diefstal dient aangetoond te worden dat het gestolen goed op een niet van buitenaf zichtbare plaats was opgeborgen en dat de auto was afgesloten.

Bij gewelddadige beroving of afpersing is je inboedel ook verzekerd. Wanneer je onder bedreiging van of met fysiek geweld gedwongen wordt je portemonnee af te staan, dan geldt er ook een dekking via je inboedelverzekering. Aangifte bij de politie van diefstal is dan wel vereist.

Waarom een inboedelverzekering afsluiten?

Niet iedereen heeft zijn of haar inboedel verzekerd. Het is dan ook geen verplichte verzekering en of je wel of geen inboedelverzekering afsluit, is je eigen keuze. Houdt er wel rekening mee dat je spullen misschien los van elkaar weinig waarde vertegenwoordigen, maar als je ze allemaal bij elkaar optelt, kom je vaak toch aan een behoorlijk bedrag. Breekt er brand uit of wordt bij een diefstal veel uit je woning meegenomen? Dan moet je die spullen vervangen en dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Daarom is het altijd de moeite waard om een inboedelverzekering af te sluiten. Je kunt dan namelijk de meeste kosten voor het vervangen van de spullen declareren bij je verzekeraar.

Hoe werkt een inboedelverzekering: de verzekerde som

Om de verzekering af te kunnen sluiten, moet eerst bepaald worden wat de nieuwwaarde is van je inboedel. Dit wordt ook wel de verzekerde som genoemd: het bedrag waarvoor de inboedel gedekt moet worden. Via de verzekerde som wordt mede de te betalen premie berekend.

Inboedels worden behoudens uitzondering op basis van nieuwwaarde verzekerd. Je kan je inboedel laten taxeren door een expert, alleen zijn hier wel kosten aan verbonden. De voordelen van laten taxeren zijn:

 • Wettelijke garantie dat de getaxeerde waarde wordt uitgekeerd;
 • Zekerheid dat je niet oververzekerd bent, zodat er niet te veel premie wordt betaald;
 • De belangrijkste bezittingen worden met name in de taxatie genoemd, zodat het bezit bij schade niet meer aangetoond hoeft te worden.

Nadelen van laten taxeren zijn:

 • Relatief hoge kosten (ongeveer 250 euro);
 • De taxatie voorziet niet altijd in nog aan te schaffen zaken.

Maak gebruik van de inboedelwaardemeter

Een inboedelinventarisatielijst is een hulpmiddel dat je kunt gebruiken om de waarde van de inboedel te berekenen. Het inventariseren op deze manier is alleen wel erg intensief. Het hanteren van een inboedelwaardemeter als garantie tegen onderverzekering is eenvoudiger te voeren. De inboedelwaardemeter is een opgesteld formulier door de verzekeraar. Aan de hand van een aantal factoren kun je daarmee de waarde van je inboedel inschatten:

 • Leeftijd verzekeringnemer
 • Gezinssamenstelling
 • WOZ-waarde woning
 • Gezinsinkomen
 • Waarde lijfsieraden

De inboedelwaardemeter kent voor een aantal zaken een beperking. Bij het invullen van een inboedelwaardemeter moet worden geschat wat de waarde is van een aantal zaken. Er is daarbij meestal dekking tot een bepaald bedrag. Wanneer de waarde het bedrag overstijgt, moet dit worden doorgegeven. Het gaat hierbij om de volgende zaken, met tussen haakjes erachter de standaard verzekerde waarde. De standaard verzekerde waarde kan van verzekeraar tot verzekeraar enigszins verschillen.

 • Lijfsieraden (6.000 euro, bij diefstal maximaal 2.500 euro);
 • Audiovisuele en computerapparatuur (12.500 euro);
 • Bijzondere bezittingen, zoals verzamelingen, kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten (15.000 euro).

Voor- en nadelen van de inboedelwaardemeter

Voordelen

 • Je hebt garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering;
 • De inboedelwaarde wordt eenvoudig vastgesteld;
 • Bij de aanschaf van nieuwe zaken hoef je geen wijziging door te geven.


Nadelen

 • Kans op oververzekering en een daarbij behorende te hoge premie.

Premie

Het vaststellen van de premie voor de verzekering berekent de verzekeringsmaatschappij vaak aan de hand van de postcode van je woning waarvan de inboedel moet worden verzekerd. De verzekeringsmaatschappijen doen dit om de risicokans te berekenen. Aan de hand van statistieken wordt bepaald wat de hoogte van de verzekeringspremie moet worden.

Indexclausule

De waarde van je inboedel verandert in de jaren, door de prijs- en welvaartstijging. Daardoor is het van belang dat de inboedelverzekering voorzien is van een indexclausule. De indexclausule opstalverzekering houdt in dat de waarde van je inboedel jaarlijks wordt aangepast. De waarde van de inboedel van tien jaar geleden is behoorlijk gestegen als je dit gaat vergelijken met de huidige waarde. Zou de indexclausule ontbreken, dan loop je het risico onderverzekerd te raken. Van onderverzekering is sprake, als de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde van je inboedel. Bij schade krijg je een evenredig deel van de schade uitgekeerd en niet het hele schadebedrag.

Rekenvoorbeeld
Vijf jaar geleden heb je je inboedel verzekerd voor € 60.000,-. Een half jaar geleden heb je je interieur volledig vernieuwd. De huidige waarde is nu € 80.000,-. Je geeft dit niet door aan de verzekeringsmaatschappij. Door een brandje dat ontstaan is bij het koken, heb je schade aan je inboedel van € 8.000,-. De verzekering keert € 60.000 / €80.000 x € 8.000 = € 6.000 uit. In principe ben je dus maar voor 75% verzekerd in plaats van 100%.

Het tegenovergestelde van onderverzekering is oververzekering. Bij oververzekering keert de verzekeraar alleen de werkelijk geleden schade uit. Je betaalt overigens te veel premie, maar premierestitutie vindt niet plaats.

Schaderegeling

Bij de behandeling van schade bij inboedelverzekeringen wordt meestal de nieuwwaarde van de goederen vergoed. Een aantal uitzonderingen hierop zijn:

 • Zaken waarvan de dagwaarde voor de schadedatum minder dan 40 procent van de nieuwwaarde bedraagt, worden vergoed op basis van dagwaarde.
 • Zaken die niet dagelijks worden gebruikt, en bijvoorbeeld op zolder zijn gezet worden vergoed op dagwaarde.
 • Zaken die te repareren zijn, worden op basis van herstelkosten vergoed. De herstelkosten moeten natuurlijk wel lager zijn dan de dagwaarde dan wel de nieuwwaarde of taxatiewaarde voor de aanvang van de schade.
 • Zaken die een antiquarische of zeldzaamheidswaarde bezitten worden vergoed op basis van taxatiewaarde, voor zover bekend.
 • Bromfietsen en snorfietsen worden vergoed op basis van dagwaarde.

Kosten die de hoogte van de schade hebben weten te beperken, de zogeheten bereddingskosten, worden zonder maximum vergoed.

Ben je op zoek naar een inboedelverzekering? Kom langs bij een van onze vestigingen, onze experts helpen je graag!

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk