Passeren van de hypotheek

Het passeren van de hypotheek houdt in dat je op een afgesproken datum (de passeerdatum) bij de notaris de hypotheekakte ondertekent. Alleen de kopers van de woning hoeven hierbij aanwezig te zijn. 

Stel woning gekocht sleuteloverdracht

Op de passeerdatum naar de notaris

Bij de levering van een huis is het verplicht om een notaris in te schakelen. De notaris is als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. Het gaat dan om de akte van levering. De notaris is hierbij onafhankelijk. Hij heeft een voorlichtende functie en hij heeft een bemiddelende rol bij geschillen.

Voor het tekenen van de hypotheekakte zal de transportakte van de woning bij de notaris worden getekend, omdat daarmee het eigendom van de woning wordt overgedragen aan de koper. Op dat moment is de koper van het huis ook daadwerkelijk eigenaar geworden, en kan aansluitend de hypotheek passeren of, anders gezegd, de hypotheekakte getekend worden.

Hypotheekakte ondertekenen bij de notaris

De hypotheekakte wordt bij de notaris ondertekend, omdat het een hypothecaire lening betreft waar in het geval van de aankoop van een huis, de woning als onderpand dient. Door het ondertekenen van de hypotheekakte wordt door de hypotheeknemer het huis als onderpand gegeven aan de hypotheekverstrekker, en in ruil daarvoor wordt de financiering verstrekt. De hypotheekakte wordt door de hypotheekverstrekker of gevolmachtigde en door de hypotheeknemer ondertekend. Na het passeren van de hypotheekakte zal deze akte worden opgenomen in het hypothekenregister van het Kadaster.

Voor het passeren van de hypotheek en het laten opstellen van de hypotheek- en transportakte betaal je kosten aan de notaris; de notariskosten. Tarieven die door de notaris berekend worden zijn vrij. Iedere notaris kan zijn eigen tarief berekenen. Een notaris dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Orde van Notarissen. 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk

Mopinion