Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is onroerende zaakbelasting?

De gemeentelijke belasting die je moet betalen voor het eigendom van een woning.

De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. Voor het bepalen van de OZB wordt gekeken naar de waarde van de woning. Deze waarde wordt de WOZ genoemd en wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ wordt bij de belastingaanslag op het aanslagbiljet vermeld.

Ben je op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, dan ben je belastingplichtig voor het gehele jaar. Als je in de loop van het jaar van woning wisselt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing van dat jaar.

Het is gebruikelijk dat de notaris bij transport van een woning de eigenaren OZB verrekent. De nieuwe eigenaar betaalt de OZB voor het deel van het jaar dat hij eigenaar is van de woning.

Door herwaardering van de WOZ is er sprake van een waardestijging ten opzichte van het oude tarief. Hierdoor zal de onroerende zaakbelasting ook gaan stijgen. Om deze stijging te compenseren zijn er gemeenten die de onroerende zaakbelasting hebben verlaagd. De gemeente stelt de WOZ ieder jaar opnieuw vast. De OZB kan dus per jaar verschillen.

Huurders van woningen betalen geen OZB. Je kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief geheven door de gemeente. Je kunt wel een bezwaar maken tegen de waardebepaling van je woning (de WOZ).

Rekenvoorbeeld
Je wilt weten wat je aan OZB moet betalen dit jaar. Het bedrag van de OZB-aanslag is een door de gemeenteraad vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. 
Stel, de percentages zijn in jouw gemeente als volgt bepaald:

Onroerende zaakbelasting Tarief
Woningen eigenaar 0,1280%
Niet-woningen eigenaar 0,3186%
Niet-woningen gebruiker 0,2529%

 

De WOZ-waarde van je woning is 205.000 euro. Aan OZB betaal je dus het volgende: eigenarendeel: (205.000 / 100) x 0,1280 = 262,40 euro.

Ontstaan van OZB
Sinds 1975 wordt de OZB al geheven. Tot en met 1991 werd de invordering geregeld door de belastingdienst. Hierna is de OZB verzorgd door de gemeenten. Alle gemeenten in Nederland heffen de OZB.

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak