Woonquote 2023

De woonquote, ook wel financieringslast genoemd, is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van de financieringslast is afhankelijk van het totale toetsingsinkomen, de huidige hypotheekrente en of je binnen tien jaar met pensioen gaat.

Woonquote

Het Nibud stelt jaarlijks de financieringslast vast. De financieringslast geeft aan hoeveel procent van je inkomen je mag verwonen en wordt door alle hypotheekverstrekkers gebruikt bij het bepalen van je maximale hypotheek.

Meestal geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de woonquote en hoe hoger de rente, hoe hoger de woonquote. Er wordt een woonquote gebruikt voor personen tot AOW-leeftijd en na AOW-leeftijd.

Woonquote berekenen

Hieronder geven we je je een voorbeeld van hoe je de verhouding tussen je hypotheek en je salaris kan berekenen.

  • Leeftijd: 30 jaar
  • Inkomen: € 35.000,- per jaar
  • Rente: 4,2%

Bij bovenstaand voorbeeld hoort een financieringslast van 24,5% (in 2023). Je mag dus 24,5% van € 35.000 = € 8.575 per jaar of € 714,58 per maand aan woonlasten hebben. Met dit maandelijkse bedrag kun je berekenen hoe hoog je maximale hypotheek mag zijn.

Voorbeelden van woonlasten

Onder woonlasten verstaan we de maandelijkse lasten voor je hypotheek of je huur. Daarnaast heb je natuurlijk nog andere maandelijkse woonlasten, zoals gas, water en licht, internet, gemeentelijke heffingen en woonverzekeringen.

Woonquote tabel 2023

In de onderstaande tabel vind je de verantwoorde woonlasten bij verschillende inkomens in 2023. We zijn hierbij uitgegaan van een hypotheekrente tussen de 4 en 4,5 procent.

Bruto jaarinkomen Woonquote
€ 0 - € 26.000 19%
€ 27.000   20,5%
€ 28.000   22%
€ 29.000   23,5%
€ 30.000 - € 54.000     24,5%
€ 55.000 - € 56.000     25%
€ 57.000 - € 58.000  25,5%
€ 59.000 - € 60.000  26%
€ 61.000 - € 65.000  26,5%
€ 66.000 - € 68.000  27%
€ 69.000 - € 71.000  27,5%
€ 72.000 - € 77.000  28%
€ 78.000 - € 86.000  28,5%
€ 87.000 - € 96.000  29%
€ 97.000 - € 105.000 29,5%
Vanaf € 106.000 30%

 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk