Woonquote 2024

De woonquote, ook wel financieringslast genoemd, is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van de financieringslast is afhankelijk van het totale toetsingsinkomen, de huidige hypotheekrente en of je binnen tien jaar met pensioen gaat.

Woonquote

Het Nibud stelt jaarlijks de financieringslast vast. De financieringslast geeft aan hoeveel procent van je inkomen je mag verwonen en wordt door alle hypotheekverstrekkers gebruikt bij het bepalen van je maximale hypotheek.

Meestal geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de woonquote en hoe hoger de rente, hoe hoger de woonquote. Er wordt een woonquote gebruikt voor personen tot AOW-leeftijd en na AOW-leeftijd.

Woonquote berekenen

Hieronder geven we je je een voorbeeld van hoe je de verhouding tussen je hypotheek en je salaris kan berekenen.

  • Leeftijd klant 1: 30 jaar
  • Leeftijd klant 2: 35 jaar
  • Inkomen klant 1: € 35.000 per jaar
  • Inkomen klant 2: € 35.000 per jaar
  • Rente: 4,2%

Bij bovenstaand voorbeeld hoort een financieringslast van 26% (in 2024). Je mag dus 26% van € 70.000 = € 18.200 per jaar of € 1516,67 per maand aan woonlasten hebben. Met dit maandelijkse bedrag kun je berekenen hoe hoog je maximale hypotheek mag zijn.

Voorbeelden van woonlasten

Onder woonlasten verstaan we de maandelijkse lasten voor je hypotheek of je huur. Daarnaast heb je natuurlijk nog andere maandelijkse woonlasten, zoals gas, water en licht, internet, gemeentelijke heffingen en woonverzekeringen.

Woonquote tabel 2024

In de onderstaande tabel vind je de verantwoorde woonlasten bij verschillende inkomens in 2024. We zijn hierbij uitgegaan van een hypotheekrente tussen de 4 en 4,5 procent.

Bruto jaarinkomen Woonquote
€ 0 - € 29.000 17,5%
€ 29.000 - € 30.000     29%
€ 30.000 - € 31.000     20,5%
€ 32.000 - € 33.000  21,5%
€ 33.000 - € 35.000  22%
€ 35.000 - € 37.000  22,5%
€ 37.000 - € 38.000  23%
€ 38.000 - € 56.000  23,5%
€ 56.000 - € 61.000  24%
€ 61.000 - € 67.000  24,5%
€ 67.000 - € 70.000  25%
€ 70.000 - € 73.000 25,5%
€ 70.000 - € 73.000 26%
€ 73.000 - € 76.000 26,5%
€ 77.000 - € 85.000 27%
€ 85.000 - € 95.000 27,5%
€ 95.000 - € 105.000 27,5%
€ 105.000 - € 116.000 28,5%
Vanaf € 116.000 29%

Energielabel

Heeft je woning een energielabel D of hoger, dan mag je een bedrag buiten beschouwing laten. Hierdoor ontstaat een hogere leencapaciteit. Hiervoor geldt onderstaande tabel:

Energielabel woning Bedrag dat buiten beschouwing  gelaten mag worden
E, F, G € 0
C, D € 5.000
A, B € 10.000
A+, A++ € 20.000
A+++ € 30.000

A++++

€ 40.000

A++++ (met een energieprestatiegarantie) € 50.000

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk