Algemene Ouderdoms Wet

De AOW, de Algemene Ouderdoms Wet, is een sociale voorziening die ouderen voorziet van een basisinkomen. Het is een verplichte volksverzekering die geldt voor de hele Nederlandse bevolking. Vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je een levenslange uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitkering. Naast je AOW kan je pensioen bestaan uit een werkgeverspensioen. Je kunt zelf ook je pensioen aanvullen.

Opbouw AOW

Elk jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2 procent AOW op. Na 50 jaar kom je maximaal op 100 procent AOW uit. Als je om welke reden dan ook een aantal jaar niet verzekerd bent geweest, dan maak je geen volledige aanspraak op de AOW-uitkering. Er ontstaat dan een AOW-gat. Vertrek je naar het buitenland, dan kan je zelf vrijwillig de premie blijven betalen zodat je alsnog een volledige AOW behoudt.

Hoogte AOW

De hoogte van de AOW is afgeleid van het nettominimumloon en is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar je woonsituatie: woon je alleen of met iemand anders. 

AOW bij alleenstaanden
Woon je alleen, dan ontvang je 70 procent van het netto minimumloon. Dit is in 2019 1.190,58 euro per maand (exclusief vakantiegeld en Inkomensondersteuning AOW). De vakantie-uitkering bedraagt 72,44 euro per maand en de inkomensondersteuning AOW bij volledige AOW-opbouw is in 2019 302,76 euro per jaar.

AOW bij gehuwden / geregistreerde partners / mensen die ongehuwd samenwonen

  • Als je bent getrouwd of je woont samen en je partner heeft ook de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de AOW-uitkering 50 procent van het netto minimumloon. Samen ontvangen jullie dan 100 procent.
  • Als je bent getrouwd of je woont samen, krijg je in 2019 per maand 809,81 euro (exclusief vakantiegeld en inkomensondersteuning AOW). Heeft je partner de AOW-leeftijd bereikt, dan krijgt hij of zij dezelfde uitkering.
  • Woon je met iemand samen, dan wordt deze persoon gezien als je partner. Dit kan je AOW-uitkering beïnvloeden. Alleen samenwonen met je kind wordt niet gezien als partner.

 

Jouw situatie Bruto bedrag per maand (incl. vakantiegeld en inkomensondersteuning AOW) in 2019
Je bent alleenstaand  € 1.288,25

Je hebt een partner die ook een AOW-pensioen heeft 

€ 886,79

 

Partner en je AOW

Je hebt de AOW-leeftijd al bereikt, maar je partner nog niet. Dan heb je vanaf 2015 geen recht meer op een partnertoeslag AOW. Als je voor 1 januari 1950 geboren bent, verandert er niets. Je ontvangt de toeslag tot je jongere partner de AOW-leeftijd bereikt.

Van wanneer krijg je AOW?

Sinds 1 juli 2012 is de ingangsdatum van de AOW veranderd. Voorheen ging de uitkering in op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar werd. Vanaf 2019 ontvang je AOW op de dag waarop je 66 jaar en 4 maanden wordt. 

Het huidige kabinet heeft besloten dat in de komende jaren de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat. In 2020 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 8 maanden, in
2021 naar 67 jaar en in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Bekijk wanneer je AOW krijgt via de site van de Sociale Verzekeringsbank.