Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is Algemene Ouderdoms Wet?

De AOW, de Algemene Ouderdoms Wet, is een sociale voorziening die ouderen voorziet van een basisinkomen. Het is een verplichte volksverzekering die geldt voor de hele Nederlandse bevolking. Vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je een levenslange uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitkering. Naast je AOW kan je pensioen bestaan uit een werkgeverspensioen. Je kunt zelf ook je pensioen aanvullen.

Opbouw AOW

Elk jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2 procent AOW op. Na 50 jaar kom je maximaal op 100 procent AOW uit. Als je om welke reden dan ook een aantal jaar niet verzekerd bent geweest, dan maak je geen volledige aanspraak op de AOW-uitkering. Er ontstaat dan een AOW-gat. Vertrek je naar het buitenland, dan kan je zelf vrijwillig de premie blijven betalen zodat je alsnog een volledige AOW behoudt.

Hoogte AOW

De hoogte van de AOW is afgeleid van het nettominimumloon en is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar je woonsituatie: woon je alleen of met iemand anders. 

AOW bij alleenstaanden
Woon je alleen, dan ontvang je 70 procent van het netto minimumloon. Dit is in 2018 1.156,43 euro per maand (exclusief vakantiegeld en Inkomensondersteuning AOW). De vakantie-uitkering bedraagt 70,40 euro per maand en de inkomensondersteuning AOW bij volledige AOW-opbouw is in 2018 299,12 euro per jaar.

AOW bij gehuwden / geregistreerde partners / mensen die ongehuwd samenwonen

  • Als je bent getrouwd of je woont samen en je partner heeft ook de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de AOW-uitkering 50 procent van het netto minimumloon. Samen ontvangen jullie dan 100 procent.
  • Als je bent getrouwd of je woont samen, krijg je in 2018 per maand 789,81 euro (exclusief vakantiegeld en inkomensondersteuning AOW). Heeft je partner de AOW-leeftijd bereikt, dan krijgt hij of zij dezelfde uitkering.
  • Woon je met iemand samen, dan wordt deze persoon gezien als je partner. Dit kan je AOW-uitkering beïnvloeden. Alleen samenwonen met je kind wordt niet gezien als partner.

 

Jouw situatie Bruto bedrag per maand (incl. vakantiegeld en inkomensondersteuning AOW) in  2018
Je bent alleenstaand  € 1.251,75

Je hebt een partner die ook een AOW-pensioen heeft 

€ 865,25

Je hebt een partner die nog geen AOW-pensioen heeft en je krijgt de volledige toeslag 

€ 1.705,17

Je hebt een partner die nog geen AOW-pensioen heeft en je krijgt geen toeslag 

€ 865,25
Je bent niet getrouwd en je woont samen met een kind dat jonger is dan 18 jaar  € 1.251,75

 

Partner en je AOW

Je partner is jonger dan de AOW-leeftijd …
Je hebt de AOW-leeftijd al bereikt, maar je partner nog niet. Dan heb je vanaf 2015 geen recht meer op een partnertoeslag AOW. Als je voor 1 januari 1950 geboren bent, verandert er niets. Je ontvangt de toeslag tot je jongere partner de AOW-leeftijd bereikt.

Van wanneer krijg je AOW?

Sinds 1 juli 2012 is de ingangsdatum van de AOW veranderd. Voorheen ging de uitkering in op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar werd. Vanaf 2018 ontvang je AOW op de dag waarop je 66 jaar wordt. 

Het huidige kabinet heeft besloten dat in de komende jaren de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat. In 2021 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Bekijk wanneer je AOW krijgt via de site van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Kun je je hypotheeklasten na je pensioen nog opbrengen?

De Hypotheker regelt alles rond je hypotheek en je oude dag.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak