Pensioen: wat is het?

Een pensioen is het geheel van uitkeringen die je ontvangt nadat je bent gestopt met werken. Het kan bestaan uit een aantal onderdelen:

  • AOW: pensioen dat je ontvangt van de overheid
  • Werkgeverspensioen: pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd
  • Privé-pensioen: voorzieningen die je eventueel zelf hebt opgebouwd om je pensioen aan te vullen

Wanneer heb je een goed pensioen?

Je hebt een goed pensioen als je toekomstige inkomsten overeenstemmen met je toekomstige uitgaven. Je uitgaven bij pensioen bestaan mogelijk uit:

  • Je huidige uitgaven, waaronder de maandlasten van je hypotheek
  • Extra zorgkosten
  • Extra kosten, zoals vakanties, dagjes uit en hobby’s

Je pensioen verbeteren

Verwacht je dat je toekomstige uitgaven hoger zijn dan je inkomsten? Dan is het raadzaam om je pensioen te verbeteren. Zo zorg je ervoor dat je toekomstige inkomsten worden verhoogd. Vul bijvoorbeeld je privé-pensioen aan door te sparen.

Ook kun je je toekomstige uitgaven verlagen. Bijvoorbeeld door je hypotheek af te lossen. Als je nu je hypotheek aflost, dan heb je na je pensioen lagere woonlasten. Een afgeloste hypotheek zorgt voor lagere uitgaven:

  • Je lost minder af of je hoeft helemaal niet meer af te lossen
  • Je betaalt geen of minder hypotheekrente
  • Je hoeft geen eigenwoningforfait bij te tellen

Pensioen en je hypotheek aflossen

Begin met het extra aflossen van je hypotheek als je toekomstige inkomsten te laag zijn als je met pensioen bent. Los je je hypotheek niet af voor je pensioen? Dan is de kans groot dat je toekomstige uitgaven stijgen. Je bent immers nog bezig met je hypotheek af te lossen. Ook heb je dan geen hypotheekrenteaftrek meer. Sinds 2001 geldt de hypotheekrenteaftrek namelijk nog voor 30 jaar.

Voorbeeld
Had je in 2001 al een hypotheek? Dan mag je tot maximaal 2031 de hypotheekrente aftrekken. Heb je je hypotheek in 2007 afgesloten? Dan heb je tot maximaal 2037 renteaftrek.

Is je hypotheek na 30 jaar nog niet afgelost? Dan stijgen je woonlasten aanzienlijk omdat je geen hypotheekrenteaftrek meer hebt. Heb je na je pensioen nog wel hypotheekrenteaftrek? Dan is de aftrek mogelijk tegen een lager belastingtarief. In de eerste twee belastingschijven betalen gepensioneerden namelijk minder belasting. Dus dan is ook de belastingteruggave minder. 

Tip
Via www.mijnpensioenoverzicht.nl krijg je onder andere inzicht in welk inkomen je na je pensioen kan verwachten. Je hebt wel een DigiD-code nodig om in te loggen.