Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is eigenwoningforfait?

Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in verband met het hebben van een koopwoning. Het komt erop neer dat huiseigenaren betalen voor het woongenot. Dit woongenot wordt gezien als inkomen in natura. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis. Referentie daarvoor is de WOZ-waarde.

Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je in de aangifte inkomstenbelasting in Box 1 bij je inkomen optelt, als je eigenaar bent van een woning die je hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Via de volgende tabel kun je het eigenwoningforfait voor jouw woning berekenen.

WOZ-waarde van de woning   Eigenwoningforfait 2016
Meer dan Niet meer dan  
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 - € 7.875,- + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Voorbeeldberekening eigenwoningforfait
De WOZ-waarde van je woning is vastgesteld op € 200.000,-. Het eigenwoningforfait van jouw woning bedraagt dan: 0,75% van € 200.000,- = € 1.500,-.

Voorbeeldberekening inkomstenbelasting
Je hebt samen met je partner een eigen woning. Je hebt een hypotheek van  € 210.000,- en hiervoor betalen jullie 4% per jaar. De rente die jullie dit jaar hebben betaald is  € 8.400,- 

De WOZ-waarde van de woning is door de gemeente vastgesteld op € 200.000,-. Je hebt een jaarsalaris van  € 40.000,- en je partner  € 20.000,-.

Eigenwoningforfait is 0,75% van  € 200.000,- =  € 1.500,-.

De inkomsten uit eigen woning zijn hierdoor:

Eigenwoningforfait € 1.500,-
Rente € 8.400,- -/-
Inkomsten uit eigen woning -  € 6.900,-

 

Aangezien je met jouw inkomen in een hogere belastingschaal valt dan je partner, is het in deze situatie het meest interessant om de inkomsten eigen woning in aftrek te brengen op jouw inkomen. Je kunt de aftrekbare kosten op basis van het fiscaal partnerschap namelijk overhevelen aan je fiscale partner. In dit geval loont het om het saldo renteaftrek minus het eigenwoningforfait aan de meest verdienende partner toe te delen.

Het inkomen uit werk en woning, exclusief inkomen uit eigen woning:

Inkomen € 40.000,-
Inkomsten uit eigen woning -/- € 6.900,-

Inkomsten uit werk en woning

 
Inclusief inkomsten uit eigen woning = € 33.100,-

 

Over het bedrag van € 33.100,- uit inkomsten werk en woning ben je belasting verschuldigd uit Box 1. 

Om het belastingvoordeel te kunnen uitrekenen moet je het verschil berekenen tussen de inkomstenbelasting en premieheffing zonder inkomsten eigen woning en met inkomsten eigen woning. Het totaal aan verschuldigde  inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen is.

Exclusief inkomsten eigen woning:

Belasting te betalen in Box 1 over je inkomen van  € 40.000,-  
1e schijf: 36,55% x 19.922 = € 7.281,-

2e schijf: 40,40% x (33.715 – 19.922) =

€ 5.572,- 

3e schijf: 40,40% x (40.000 – 33.715) =

€ 2.539,- +
Totaal verschuldigd in Box 1:  € 15.395,-

 

Inclusief inkomsten eigen woning:

Belasting te betalen in Box 1 over je inkomen van  € 33.100,-   
1e schijf: 36,55% x  € 19.922,- =         € 7.281,-

2e schijf: 40,40% x (€ 33.100,- –  € 19.922,-)=

€ 5.324,-
Totaal verschuldigd in Box 1:  € 12.605,-

 

Het belastingvoordeel bedraagt dus: € 15.395,- –  € 12.605,- =  € 2.790,-.

De netto rentelasten zijn de bruto rentelasten verminderd met het belastingvoordeel:

Brutolasten rente:  € 8.400,- 
Belastingvoordeel: € 2.790,- -/-
Netto rentelasten:  € 5.610,-

 

Dat is per maand aan netto rentelasten:  € 5.610,- / 12 =  € 467,50.

 

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak