Hypotheekregister

Een hypotheekregister is een door het Kadaster gevoerde openbare administratie waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd.

Het hypotheekregister is een openbaar register. Iedere hypotheek wordt ingeschreven in een register bij het Kadaster. Iedereen kan via dit register achterhalen hoeveel hypotheek er op een woning of bedrijfspand rust. Het is mogelijk om een hypotheek uit het hypotheekregister te verwijderen, namelijk door de hypotheek volledig af te lossen. 

Voor levering van een nieuwe woning moet je nieuwe woning vrij van hypotheek zijn. De notaris zal, na aflossing van de oude lening, het recht van hypotheek van de oude geldverstrekker bij het Kadaster laten royeren. Dit houdt in dat de hypotheek uit het hypothekenregister wordt gehaald, waardoor er officieel geen hypotheek meer op de woning rust. De woning kan vrij van recht worden geleverd. 

Voor een uittreksel uit het hypotheekregister worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet zo hoog.  

Het hypotheekregister is niet noodzakelijk actueel, in principe wordt alleen de nieuwe hypotheek geregistreerd en een eventueel oudere hypotheek doorgehaald (van de vorige eigenaar). Als je in de loop van de jaren aflost, mogelijk zelfs je lening helemaal hebt afgelost - voor einde looptijd, dan worden deze wijzigingen niet automatisch doorgegeven, omdat tussentijds vaak geen notariële akte wordt opgesteld.

Heb je de lening geheel afgelost dan is het raadzaam er op toe te zien dat de bank de hypothecaire lening in het register laat doorhalen.
 

Onroerende zaken

Sinds 1832 registreert Nederland gegevens over een bepaalde onroerende zaak (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen. Het Kadaster registreert de volgende gegevens:

  • de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker van het perceel
  • waar het perceel ligt
  • de afmetingen van het perceel en hoe de grond wordt gebruikt.
  • hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rusten
  • bodemverontreiniging aanwezig is

Om een perceel aan te duiden gebruikt men de kadastrale aanduiding, die altijd bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex wanneer het perceel is gesplitst in appartementsrechten.