Royeren van een hypotheek

Royeren is het uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.

Voor levering van een nieuwe woning moet je nieuwe woning vrij van hypotheek zijn. De notaris zal, na aflossing van de oude lening, het recht van hypotheek van de oude geldverstrekker bij het Kadaster laten royeren. Dit houdt in dat de hypotheek uit het hypothekenregister wordt gehaald, waardoor er officieel geen hypotheek meer op de woning rust. De woning kan vrij van recht worden geleverd. 

Verkoop woning

Als je een hypotheek afsluit, teken je bij de notaris de hypotheekakte. Deze wordt geregistreerd bij het Kadaster. Deze registratie verdwijnt niet vanzelf als je jouw woning weer verkoopt. De notaris zal dan een royementsakte opmaken, waarmee de registratie van je hypotheek bij het Kadaster ongedaan wordt gemaakt. 

Hypotheek aflossen

Wanneer jezelf tussentijds je hypotheek aflost (zonder te verhuizen), ben je vrij om je hypotheek te laten doorhalen via een notaris. Je hebt de kosten voor doorhaling zelf in de hand, omdat je de notaris kiest. Dit is anders in het geval je de woning verkoopt. De koper van jouw woning mag dan de notaris aanwijzen.

Is je hypotheek ingeschreven als een bankhypotheek, dan heb je de mogelijkheid om in de toekomst eventueel afgeloste bedragen in overleg met de huidige geldverstrekker weer op te nemen zonder dat je naar de notaris hoeft. Verwacht je hiervan gebruik te maken dan kun je beter niet royeren, omdat je dan notariskosten uitspaart. 

Kosten royeren hypotheek

De kosten voor het royeren van je hypotheek is afhankelijk van de notaris. Je moet rekenen op doorhalingskosten (kosten voor het royeren van de akte) tussen de 90 euro en 500 euro. De kosten van doorhaling zijn fiscaal aftrekbaar.