Doorhalen of royeren van een hypotheek

Uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het hypotheekregister.

royering hypotheek

Wat is royeren of doorhalen van een hypotheek? 

Royeren is het uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het hypotheekregister. Voor levering van een nieuwe woning moet je nieuwe woning vrij van hypotheek zijn. De notaris zal, na aflossing van de oude lening, het recht van hypotheek van de oude geldverstrekker bij het Kadaster laten royeren. Deze royering houdt in dat de hypotheek uit het hypothekenregister wordt gehaald, waardoor er officieel geen hypotheek meer op de woning rust. De woning kan vrij van recht worden geleverd. 

Royementsakte 

Als je een hypotheek afsluit, teken je bij de notaris de hypotheekakte. Deze wordt geregistreerd bij het Kadaster. Deze registratie verdwijnt niet vanzelf als je jouw woning weer verkoopt. Het doorhalen of uitschrijven van de hypotheek gebeurt bij de notaris. De notaris zal een royementsakte opmaken. Met deze akte van royement (ook wel akte van doorhaling genoemd) wordt de registratie van je hypotheek bij het Kadaster ongedaan gemaakt. 

Hypotheek aflossen

Wanneer jezelf tussentijds je hypotheek aflost (zonder te verhuizen), ben je vrij om je hypotheek te laten doorhalen via een notaris. Je hebt de kosten voor royering zelf in de hand, omdat je de notaris kiest. Dit is anders in het geval je de woning verkoopt. De koper van jouw woning mag dan de notaris aanwijzen.

Is je hypotheek ingeschreven als een bankhypotheek, dan heb je de mogelijkheid om in de toekomst eventueel afgeloste bedragen in overleg met de huidige geldverstrekker weer op te nemen zonder dat je naar de notaris hoeft. Verwacht je hiervan gebruik te maken dan kun je beter niet royeren, omdat je dan notariskosten uitspaart. 

Royementskosten

De kosten voor het royeren of uitschrijven van je hypotheek is afhankelijk van de notaris. Je moet rekenen op doorhalingskosten (een honorarium voor het royement) tussen de 90 euro en 500 euro. De kosten voor het doorhalen van een hypotheek zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Is het doorhalen van een hypotheek verplicht?

Het doorhalen van een hypotheek is niet altijd verplicht. Als je je hypotheek volledig hebt afgelost, maar wel in het huis blijft wonen, is doorhalen geen verplichting. Maar als je je huis verkoopt of je hypotheek oversluit naar een andere hypotheekverstrekker, is je hypotheek uitschrijven bij het Kadaster wel verplicht.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk