Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat wordt bedoeld met fiscale partners?

Fiscale partners kunnen sommige inkomsten en aftrekposten naar eigen inzicht tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte. Gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch fiscaal partner. Voor samenwonenden gelden andere regels.

Voordelen
Het fiscale partnerschap biedt in veel gevallen voordelen. Zo mag je samen met je partner belastingaangifte doen en voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Dat kan aantrekkelijk zijn als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander.

Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld alle kosten voor de eigen woning aftrekken. De belastingbesparing door de aftrek is dan groter. Het maakt niet uit welke verdeling er binnen het fiscaal partnerschap wordt gemaakt, als het samen maar 100 procent is.

Nadelen
Woonde je voor het samenwonen alleen en met een minderjarig kind? Dan kun je door het samenwonen mogelijk geen recht meer hebben op enkele heffingskortingen, zoals inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting. Ook kan door het fiscaal partnerschap je toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget) worden verlaagd.

Wanneer ben je fiscaal partner van de ander?
Zijn jullie echtgenoten of geregistreerde partners, dan ben je elkaars fiscale partner. Jullie zijn ook elkaars fiscaal partner als jullie ongehuwd samenwonen en ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op hetzelfde woonadres. Jullie moeten dan wel voldoen aan tenminste één van de volgende voorwaarden:

  • Jullie hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
  • Jullie hebben samen een kind;
  • Een van jullie heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
  • Jullie zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
  • Jullie zijn beiden eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is;
  • Jullie hebben op het woonadres ook een minderjarig kind van tenminste één van jullie ingeschreven;
  • Als jullie het voorgaande jaar al fiscale partners waren en nog steeds in het GBA op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

Bovenstaande volgorde is bepalend in het geval er verschillende personen zijn betrokken.

Sinds 2011 geen keuzemogelijkheid meer
De keuzemogelijkheid om te kiezen voor het fiscale partnerschap is per 1 januari 2011 afgeschaft. Je bent automatisch fiscaal partner als je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.

Samenwonen of trouwen? Dit kan jullie hypotheek beïnvloeden.

De Hypotheker regelt alles rond jullie hypotheek, van samenlevingsvormen tot fiscale regelingen.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak