Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat houdt de Ziektewet in?

Iedereen die ziek wordt en géén werkgever heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet. In specifieke gevallen – bijvoorbeeld als je ziek wordt door een zwangerschap of een orgaandonatie –  kun je ook ziektewetuitkering krijgen als je wél een werkgever hebt. In dat geval krijgt je werkgever het ziekengeld van UWV om je loon door te betalen.

Geen werkgever?
Dan kun je een beroep doen op de Ziektewet:

 • uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau;  
 • oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);  
 • thuiswerkers, musici en artiesten;
 • stagiairs met een stagevergoeding;  
 • werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;
 • vrijwillig verzekerden;
 • mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking).

Duur ziektewetuitkering
De ziektewetuitkering duurt maximaal 2 jaar. De uitkering eindigt als je jouw AOW-leeftijd bereikt hebt of langer dan een maand bent gedetineerd. Ben je na 2 jaar nog niet beter, dan bekijkt het UWV of er recht is op een arbeidsongeschiktheiduitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Hoogte uitkering
De ziektewetuitkering is 70 procent van het dagloon. Dit is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat je ziek werd. Het maximumdagloon is per 1 juli 2018 211,42 euro bruto per dag en € 55.180 op jaarbasis. 

In sommige gevallen kan de ziektewetuitkering hoger zijn dan 70 procent van het dagloon. Orgaandonoren en zwangere of net bevallen vrouwen die hierdoor ziek zijn, krijgen 100 procent van hun dagloon. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die werken en ziek worden, krijgen een uitkering volgens de CAO-afspraken. 

Vrijwillige verzekering Ziektewet

Als je geen recht hebt op een ziektewetuitkering, kan je je vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Dit geldt voor:

 • startende zelfstandigen;  
 • WAO-ers en WIA-ers die gedeeltelijk zelfstandig gaan werken;  
 • mensen die maximaal 3 dagen per week werk doen in of rond de woning van een privépersoon, zoals huishoudelijke hulp en kinderoppas (dienstverlening aan huis);
 • mensen die tijdelijk stoppen met hun werk, bijvoorbeeld om onbetaald verlof op te nemen;  
 • mensen die in het buitenland gaan werken.

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak