Een WIA-uitkering en een hypotheek?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden.

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door ziekte of een handicap je (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt verrichten. Dit heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen, niet alleen omdat je je moet aanpassen aan een leven die je beperkt in je activiteiten maar ook omdat je inkomen flink kan dalen.

Meer over uitkering en hypotheek

Inkomsten tijdens ziekte

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever. Wettelijk is de werkgever verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70 procent van je loon uit te betalen. In de meeste CAO’s is echter opgenomen dat gedurende het eerste jaar van je ziekte je loon voor de volle 100 procent wordt doorbetaald en je in het tweede jaar 70 procent van je laatst verdiende loon krijgt. Kun je na 2 jaar nog niet aan de slag, dan kom je terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Op 1 januari 2006 is de WIA van kracht geworden ter vervanging van voornamelijk de WAO. In deze wet staat werk voorop. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er een inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Je bent voor de WIA arbeidsongeschikt als je door ziekte, ongeval, zwangerschap of na bevalling niet in staat bent om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding.

Soorten arbeidsongeschiktheid

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:

  • Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt: de werknemer blijft in dienst van de werkgever, maar wordt wel aangemerkt als arbeidsgehandicapte en heeft recht op subsidies.
  • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten): minstens 35 procent maar minder dan 80 procent arbeidsongeschikt, of minstens 80 procent maar niet duurzaam arbeidsongeschikt.
  • IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten); minstens 80 procent en duurzaam arbeidsongeschikt.


WGA-uitkering en hypotheek

Met een WGA-uitkering is het lastig om een hypotheek te krijgen. Dit komt omdat een WGA-uitkering bijna altijd van tijdelijke aard is en de hypotheekverstrekker dus geen zekerheid heeft op een stabiel inkomen uit deze uitkering. Heeft je partner een eigen arbeidsinkomen, of heb je voldoende eigen middelen, dan behoort een hypotheek misschien wel tot de mogelijkheden.

IVA-uitkering en hypotheek

Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een IVA van 75 procent van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon). Omdat deze uitkering min of meer vast is, is het mogelijk om op basis van deze uitkering een hypotheek te krijgen. 

Een hypotheekadviseur kan onderzoeken wat in jouw specifieke situatie de mogelijkheden zijn tot het krijgen van een hypotheek. Maak nu een eerste vrijblijvende afspraak op een vestiging bij jou in de buurt.

Afspraak maken

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk