Uitkering en een hypotheek afsluiten

Heb jij of heeft je partner een (gedeeltelijke) uitkering, dan kan het lastiger zijn om een hypotheek te verkrijgen. In het algemeen willen hypotheekverstrekkers zekerheid. Zij hebben dus een duidelijke voorkeur voor klanten met een arbeidsinkomen uit een vast dienstverband. Wijk je hiervan af, bijvoorbeeld omdat je zelfstandige bent of een uitkering ontvangt, dan word je niet zonder meer geaccepteerd.

Heb je een uitkering uit hoofde van de WIA in de vorm van de IVA en/of ANW, dan zijn er nog wel mogelijkheden. Alle andere vormen van uitkering, waaronder de WIA in de vorm van de WGA, leveren over het algemeen onoverkomelijke problemen op.

Verschraalde voorzieningen

Het probleem bij een sociale uitkering is dat deze normaal gesproken niet vast of gegarandeerd is. Recent zijn veel sociale voorzieningen behoorlijk verschraald, wat de situatie er ook niet beter op heeft gemaakt.

In sommige situaties van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is er sprake van een min of meer gegarandeerde uitkering. Deze kan dan gezien worden als vast inkomen. In bijna alle andere gevallen zal de uitkering niet of maar gedeeltelijk worden meegenomen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Toch betekent het niet automatisch dat je nooit in aanmerking kunt komen voor een hypotheek als je een uitkering ontvangt. Heeft je een partner een eigen arbeidsinkomen, of heb je voldoende eigen middelen, dan kan dat de zaak vereenvoudigen.

Kijk samen met de adviseur van De Hypotheker wat je mogelijkheden zijn. Maak snel een afspraak.