Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verzekering keert een vast bedrag uit gedurende een bepaalde periode of tot aan een bepaalde leeftijd wanneer je arbeidsongeschikt raakt. De uitkering kan zelfs geïndexeerd zijn. De AOV is vooral bedoeld voor zelfstandig ondernemers.

In 2004 is door de overheid de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) afgeschaft. Sindsdien is er voor ondernemers geen sociale zekerheid meer die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als werknemer ben je verzekerd via de WIA en soms ook via een arbeidsongeschiktheidpensioen. Een ondernemer kan niet terugvallen op deze regelingen.

Premies fiscaal aftrekbaar

Voor een AOV geldt de omkeerregel: de premies zijn onbelast (aftrekbaar) en de uitkeringen belast. Dan mag de uitkering niet bovenmatig zijn (niet meer dan 80 procent van het laatst verdiende loon).

Daarnaast is het mogelijk om een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dit is geen losse verzekering, maar een extra dekking op een lopende levensverzekering, zoals een spaarverzekering of lijfrente. Deze extra dekking maakt dat je als verzekeringnemer, in geval van arbeidsongeschiktheid, geen premie meer hoeft te betalen, terwijl de opbouw van kapitaal gewoon door blijft gaan. De kosten voor een dergelijke dekking zijn vaak een percentage van de premie van de levensverzekering waaraan de dekking is gekoppeld. Dit percentage is onder meer afhankelijk van je leeftijd, je beroep, je geslacht en je gezondheidstoestand.

Eigen risico

Verzekeraars stellen doorgaans een eigen risicotermijn verplicht. Gedurende deze termijn wordt geen uitkering verstrekt. De eigen risicotermijn bedraagt minstens een maand. Tegen korting op de premie kan een langere termijn overeengekomen worden. Voor bepaalde risicovolle beroepen kan een langere termijn verplicht worden gesteld.