Boedelverdeling

Tijdens een relatie bouw je een flink aantal gemeenschappelijke bezittingen op. Wordt de relatie beëindigd, dan moeten deze worden verdeeld. Dat wordt  boedelverdeling genoemd. De manier waarop de boedelverdeling plaatsvindt hangt af van de samenlevingsvorm.

Gemeenschap van goederen

Is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, dan hebben beide gewezen partners recht op de helft van de boedel. Alle bezittingen worden bij elkaar opgeteld en de schulden worden hiervan afgetrokken. Krijgt één van beiden meer toebedeeld, dan moet de andere partner in geld worden gecompenseerd. Dat speelt natuurlijk met name bij de toewijzing van de woning. Het huis vertegenwoordigt over het algemeen immers de grootste waarde binnen de boedel.

Onder voorwaarden of een samenlevingscontract

Als je onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden een relatie bent aangegaan, dan bepaal je van tevoren hoe de boedel wordt verdeeld bij een eventuele scheiding. Dat geldt ook voor een samenlevingscontract dat (notarieel) is vastgelegd. Meestal worden voorwaarden opgemaakt als één van beide partners aanzienlijk meer vermogen heeft dan de ander, of als één van beiden ondernemer is. Hiernaast kun je door het opmaken van voorwaarden familiebezit beschermen. Bij beëindiging van de relatie schenk je in dit geval extra aandacht aan de eigen woning en de opgebouwde pensioenrechten.

Samenwonen zonder contract

Woon je samen zonder een samenlevingscontract, dan heb je geen recht op de bezittingen van je ex-partner. Een eigen woning kan in dat geval tot een zeer scheve verdeling van de bezittingen leiden. Eventuele gemeenschappelijke bezittingen worden gelijk verdeeld. Of bepaalde bezittingen staan op naam of zijn specifiek toe te wijzen aan één van de partners.